Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-7063

دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد عقاب طلایی در شهرستان نطنز رهاسازی شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، یک بهله عقاب طلایی توسط یکی از شهروندان طبیعت دوست به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل شد.
این پرنده شکاری که از ناحیه بال آسیب دیده بود، پس از طی دوره درمان و اطمینان از سلامت کامل در زیستگاه طبیعی خود رها سازی شد.
گفتنی است، عقابها پرندگان شکاری بزرگی هستند که بالهای وسیع، دُم پهن و پاهای پردار دارند. منقار بزرگ و چنگالهای قوی از دیگر ویژگی این پرندگان است. عقابها در زمره گونه های جانوری حمایت شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هستند

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN