Subscribe: RSS Twitter

https://lh5.googleusercontent.com/-BQFihaJdn1U/UKT3LR37mGI/AAAAAAAAAsc/doqgpQcxs6I/w900/02.png

دیده بان حقوق حیوانات: انحراف در محافل عزاداری مذهبی، همچنان ادامه دارد و هر روز پدیده جدیدی در این زمینه بروز می‌کند. از استان مرکزی خبر می‌رسد در یکی از شهرهای این استان هیأتی با نام “متوسلین به ذوالجناح”! تأسیس شده که اقدام به عزاداری‌های غیرعادی و همراه با خرافات می‌کند. متأسفانه نهادهای فرهنگی مسئول که باید عهده‌‌دار نظارت بر این امور باشند به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

______________________

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN