Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: همزمان با تهران تجمع بزرگ دوستداران طبیعت و کوهنوردان مشهدی در حمایت از پلنگ تنکابن (البرز)برگزار شد.
به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، با مرگ پلنگ البرز در منطقه دو هزار و ۱۲ قلاده پلنگ در ایران تجمع بزرگ زیست محیطی دوستداران طبیعت و کوهنوردان در حمایت از این گونه نادر همزمان با تهران در مشهد نیز برگزار شد.

دوستداران طبیعت متشکل از سازمان های مردم نهاد (NGO) و باشگاه های کوهنوردی و مدافعان محیط زیست خراسان رضوی ، روز گذشته با تجمع در مقابل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در مشهد، خواستار جدیت متولیان در حفظ گونه پلنگ ایرانی شدند.
حامیان طبیعت که حدود ۴۰ نفر بودند با در دست داشتن پرده و پلاکاردهایی پیام خود را به گوش مسئولان رساندند. تجمع کنندگان خواستار توجه جدی مسئولان محیط زیست به حیات وحش، جلوگیری از صدور مجوزهای شکار و جمع آوری اسلحه های شکاری و مسدودکردن جاده های مناطق حفاظت شده بودند

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN