Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش “تابناک” به نقل از شینهوا روز شنبه ۲۵ ژانویه نمایشگاهی با عنوان دایناسور‌ها از طلوع تا غروب «آغاز تا انقراض» در موزه هنر و علم سنگاپور افتتاح خواهد شد. این موزه مدرن که دارای ۲۱ گالری است و سال گذشته افتتاح شده از استخوانهای بجای مانده از قرن‌ها پیش و برخی ماکتهای مرتبط پرده برداری خواهد کرد.

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335270_603.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335271_926.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335272_535.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335273_483.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335274_471.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335275_515.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335276_535.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335277_951.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335279_571.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/3/335278_545.jpg

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN