Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: یک خرس به مردی میانسال در جنگلهای شهرستان پاسارگاد استان فارس حمله کرد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر توضیح داد: مقارن ساعت ۱۰ صبح روز جمعه یک خانواده که برای گردش به حاشیه یکی از جنگلهای شهرستان پاسارگاد رفته بودند با چهار قلاده خرس مواجه شدند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی ادامه داد: یک قلاده از خرسها به یکی از اعضای  خانواده حمله ور شد و او را از ناحیه دو دست و سینه مجروح کرد البته خانواده این مرد که متوجه حمله خرس شدند به کمک او شتافتند و خرس نیز فرار کرد.

وی ادامه داد: مجروح نیز به بیمارستان مرودشت منتقل شد و حال عمومی وی نیز مناسب گزارش شده  البته قرار است این فرد به بیمارستانی در شیراز منتقل شود.

به گزارش مهر، حضور خرس در نقاط مختلف استان فارس نشان دهنده امنیت غذایی این زیستمندان است که در حال زاد و ولد و زیست هستند.

در این رابطه البته خانواده ها نیز باید مراقبت کرده و قبل از حضور در نقاط جنگلی و … اطلاعات کاملی از منطقه های مورد نظر خود داشته باشند و در صورت وجود  حیوانات وحشی از حضور در آن مناطق پرهیز کنند.

خرس ازجمله حیواناتی است که به طور معمول به انسان حمله نمی کند مگر اینکه خود را در خطره ببیند یا از ناحیه انسان مورد مخاطره قرار گیرد.

بسیج تمام امکانات محیط زیست فارس برای یافتن توله خرس گمشده در بمو

مدیرکل محیط زیست استان فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که ” آیامحیط زیست پیگیر یافتن توله خرس گمشده در بمو است یا خیر” گفت: چندی پیش یک توله خرس توسط ماموران محیط زیست زنده گیری و به منطقه بمو منتقل می شود.

کارنامی ادامه داد: ماموران این توله خرس  را هفته گذشته پس از شیر دادن در محوطه فنس کشی رها کردند و تا ساعت یک صبح سه شنبه نیز از آن مراقبت به عمل می آوردند اما روز چهارشنبه متوجه می شوند که توله خرس در محوطه نیست.

وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که توله خرس فرار کرده باشد، افزود: در این خصوص از تمامی ماموران محیط بانی سوال شده و پیگیری های لازم نیز صورت گرفته است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس ادامه داد: تمامی امکانات سازمان محیط زیست فارس بسیج شده تا توله خرس مذکور پیدا شود و حتی در این رابطه از جوامع محلی نیز کمک گرفته ایم.

وی گفت: محیط زیست تمام امکانات خود را برای این موضوع بسیج کرده و از مردم محلی نیز تقاضا داریم چنانچه نشانه از این توله خرس دیدند مراتب را فورا به محیط زیست اطلاع دهند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN