Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-Court

دیده بان حقوق حیوانات: انتشار حکم متفاوت یک قاضی در شهر کازرون استان فارس درباره جوانی که مرتکب تخلف زیست محیطی شده بود، تعجب ها را برانگیخت و همین رای که ۲۶ فروردین صادر شده بود، تشکر مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست از قاضی دوستدار محیط زیست را در پی داشت.

قاضی در این پرونده به جای فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگری برای سازمان حفاظت محیط زیست کرد.

بر اساس آنچه که جمال خداپرست رییس اداره محیط زیست شهرستان کازرون فارس گفته است، اسماعیل کهرم مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست از موضوع مطلع شد و در تماس تلفنی با ابوذر اسدی رییس دادگاه جره و بالاده کازرون قاضی رسیدگی به پرونده، قدردانی کرد و مقرر شده در آیینی از این قاضی تقدیر شود.

رییس دادگاه بخش جره وبالاده کازرون و قاضی رسیدگی به پرونده یاده شده ، روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت:متخلف این پرونده جوانی ۱۸ ساله است که در حوزه تالاب بین المللی پریشان کازرون مبادرت به شکار غیر قانونی ۳۸ پرنده دراج دراین تالاب کرده بود.

ابوذر اسدی افزود:با توجه به سن این فرد خاطی واین که نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ارزش و اهمیت حفاظت از محیط زیست را درک کند در مجازات تعزیری اقدام به تعلیق صدور حکم کردم و این جوان متخلف مکلف شد برای حمایت از محیط بانان به مدت یک سال به عنوان محیط بان افتخاری فعالیت کند.

وی بیان داشت:همچنین این فرد خاطی مکلف شد در مدت یاد شده از طریق مجله ها ویا فضای مجازی ، فهرست کامل پرندگان مهاجر به دریاچه پریشان را همراه با عکس ومبدا ومقصد این پرندگان تهیه وبه محیط زیست تحویل دهد وپس از تائید اداره محیط زیست ، حکم معافیت برای او صادر شود

این قاضی دوستدارمحیط زیست هدف از صدوراین حکم را که برای اولین بارصادر شده است ، بها دادن به محیط زیست اطراف به ویژه برای متخلفانی که از سن کمتری برخودارهستند ، بیان کرد.

متخلف جوانی که در تالاب بین المللی پریشان کازرون فارس اقدام به شکار و صید غیر مجاز پرندگان کرده بود ۲۶ فروردین جاری با حکم یک قاضی به زندان نرفت بلکه به تهیه گزارش پژوهشی و مطالعه در باره محیط زیست محکوم شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این مورد بیان کرد: این شکارچی متخلف که در تالاب پریشان اقدام به صید ۳۸ دراج کرده بود با اقدام به موقع محیط بانان منطقه یاد شده دستگیر و به دادگاه تحویل داده شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود:قاضی دوستدار محیط زیست رسیدگی به این تخلف با توجه به اهمیت مقوله آموزش، تنویرافکار عمومی و اصلاح متخلفان، حکم خود را بر این مبنا صادر کرد.

وی بیان داشت:این قاضی دادگستری با توجه به این که این شکارچی متخلف ۱۸ سال دارد و با هدف اصلاح وی و ترویج فرهنگ زیست محیطی ،او را به پرداخت ۱۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و برایش تعویق صدور حکم به مدت یک سال صادر کرد.

مدیرکل محیط زیست فارس افزود:همچنین براساس حکم قاضی این شکارچی متخلف متعهد شده که در ایام تعویق ، محیط بان افتخاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون باشد و ظرف این مدت همکاری مستمری با محیط بانان داشته باشد .

ابراهیمی کارنامی گفت:همچنین این شکارچی خاطی باید در مدت تعلیق ، پژوهش کاملی در مورد پرندگان مهاجر و آبزی و کنار آبزی ووضعیت زندگی پرندگان دریاچه پریشان به همراه مستندات (عکس و ارائه پژوهش ) تهیه و به دادگاه ارائه کند.

وی ادامه داد:همچنین این شکارچی متخلف مکلف شده است در تحقیق زیست محیطی خود گزارشی در مورد علت این که پرندگان دریاچه پریشان را ترک می کنند، تهیه و آن را ارائه کند .

دریاچه شیرین پریشان با وسعت ۴۳ کیلومترمربع در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر کازرون درحاشیه جنوبی ارتفاعات زاگرس واقع شده است.

این دریاچه تا قبل ازبروز پدیده خشکسالی پذیرای خیل عظیمی از پرندگان مهاجر و آبزی بود لیکن به دلیل خشکسالی و حفر چاه های غیر مجاز در اطراف آن در سال های اخیر با خشکی تالاب و مهاجرت شمار کمی از پرندگان به این منطقه مواجه شده است.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN