Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: قطعاً در این روزهای با طراوت بهاری، گذری هر چند کوتاه به بوستانها داشته ایم. بی شک طراوت و شادابی سبز گیاهان از یک سو و آرامشی که در آن حکمفرماست از سویی دیگر موجب تسکین روح و روانمان می شود. در کنار انسانها، جانوران و جانداران از گونه های متفاوت در لابلای چمن و شاخ و برگ و میز و صندلی پارکها زندگی می کنند که حقیقتاً میزبان اصلی آدمیان در لحظات استراحت و وقت گذرانی می باشند.فراموش نکنیم که باید به محدوده زندگی آنان احترام بگذاریم.

منبع: تابناک

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN