Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-7376

دیده بان حقوق حیوانات: ورزشکاران انجمن سبز چیا با پیاده روی، مسیر ۴۵ کیلومتری از شهر مریوان تا روستای دروکی را به منظور زنده نگه داشتن جنبش زیست محیطی کردستان طی نمودند.

روز جمعه ١٩ اردیبهشت، دو تن از اعضای انجمن سبز چیا به نامهای “صلاح سعیدپور” و “دارا دیودار” مسیر دفتر انجمن سبز چیا در میدان باوەرەشی شهر مریوان تا روستای درکی در منطقه هورامان بە مسافت ۴۵ کیلومتر، بە منظور زنده نگه داشتن حرکت سمبولیک احمد عزیزی (شکارچی سابق) که در تاریخ ٢۵بهمن سال گذشته، بعد از آموزش های اعضای تیم آموزش انجمن سبز چیا و خواست کودک ۵ ساله خود، اقدام بە شکستن اسلحه خود نموده بود را طی نمودند و پیام زنده نگه داشتن محیط زیست و حفظ گونه های حیوانی در حال انقراض را بار دیگر تکرار نمودند. این پیاده روی ٧ ساعت و ١٠ دقیقه ای در حالی طی شد که آقای صلاح سعید پور به خاطر انفجار مین، بینایی و دو دست خود را از دست داده اند (جانباز ٧۵%) و این محدودیت های فیزیکی نتوانست ذره ای از اراده و خواست زیست محیطی ایشان بکاهد. این دو قهرمان با این حرکت یادآور شدند که زنده نگه داشتن طبیعت امریست انسانی و وظیفه ای همگانی است که هر انسانی به حکم انسان بودنش باید در این راه کوشش کند. در این مراسم ٣ گروه از تدارکات عکاسی، فیلمبرداری و گروه امداد و نجات این دو قهرمان را همراهی نمودند و در پایان این اقدام شایسته با آغوش باز در محوطه خانە زیبا و بی مثال میزبان (احمد عزیزی) مورد استقبال قرار گرفتند. این دو قهرمان بعد از ایراد چند دقیقه سخنرانی و رساندن پیام خود به مردم روستای درکی و احمد عزیزی، از دو تن از شکارچیان نادم روستای دل به نام های “لقمان خوراهله” و “احمد خوشامن” نیز با تقدیم لوحی یاد بود از طرف انجمن سبز چیا قدردانی بعمل وردند تا برگ زرین دیگری بر لوح پر افتخار این دیار قهرمان و پابرجا اضافه شود. آقای “شریف باجور” از اعضای هیات مدیره انجمن سبز چیا نیز در خاتمه با ایراد سخنرانی، این جنبش زیست محیطی را که منجر به خلق مفهوم ” تفنگ سبز” شد را یاداوری نموده و از روی آوردن خانه به خانه و شهر به شهر به مفاهیم زیست محیطی ابراز شادمانی نمودند و نوید روزها و زندگی هایی زیست محیطی را به اجتماع این کره خاکی دادند. ایشان همچنین در میان کلام خود و تشکر از این ٣ بزرگواری که با شکستن تفنگ هایشان جنبش زیست محیطی را به پیش بردند از کهنه شکارچیان شهر های دیگر به ویژه شکارچی ها ی اهل شهر “بوکان” و “نودشه” که تفنگ های خویش را برای همیشه سبز کردند نیز تشکر نمودند.

Animal-Rights-Watch-ARW-7377

Leave a Reply


© -۸۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN