Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-Moghaddam

دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فهرست سرخ گونه های در معرض تهدید اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ۵۰ ساله شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست سید مجید خرازیان مقدم، با بیان اینکه تدوین و ارائه فهرست سرخ گونه های در معرض تهدید اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت از ۵۰ سال قبل آغاز شد ، افزود: در طول این سالها فهرست سرخ IUCN ، کامل ترین منبع اطلاعات برای تعیین وضعیت حفاظتی جانوران، گیاهان و قارچها در جهان بوده است.

وی ادامه داد : تا به امروز بیش از ۷۴ هزار گونه  شامل مهره داران؛ ۳۷۵۶۸ گونه ، بی مهرگان که ۹۹% کل موجودات را شامل می شوند: ۱۶۷۲۶ گونه ، گیاهان؛ ۱۹۳۷۴ گونه، قارچها و سایر گروهها که بیشترین مطالعات و حمایت های مالی بر آنها متمرکز شده است، ۱۸ گونه مورد ارزیابی جهانی قرار گرفته است.

به گفته خرازیان مقدم، فهرست سرخ گونه های در معرض تهدید، منبع بسیار ارزشمند حفاظت و ابزار تشخیص سلامت و به عبارتی فشار سنج حیات در سیاره مان است.
مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد : حال به پاسداشت ۵۰ سال نقش آفرینی در هدایت فعالیت های حفاظتی در جهان و جهت دهی سیاستگذاری های حفظ طبیعت، همه ی علاقمندان به طبیعت و فعالان فراخوانده شده اند تا این موسسه را در دست یابی به هدفی جدید یاری دهند .
وی با بیان اینکه اتحادیه جهانی حفاظت( IUCN )بنا دارد تعداد گونه های ارزیابی شده را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به دو برابر افزایش دهد و آن را به ۱۶۰ هزار گونه در جهان برساند، اظهار داشت: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت برای تحقق این هدف تا سال ۲۰۲۰  افزایش تعداد کارشناسان آموزش دیده برای اجرای ارزیابی های فهرست سرخ و افزایش چشمگیر تعداد گونه های مورد ارزیابی حفاظتی در هر سال را لازم می داند .
گفتنی است، اطلاعات تکمیلی فهرست سرخ گونه های در معرض تهدید اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت از طریق سایت www.50.Iucnredlist.org قابل دسترس است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN