Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: بر اثر اعتراضات و فشار های داخلی و بین المللی، دولت رومانی تصمیم گرفت طرح کشتار ٣ میلیون سگ خیابانی را در رومانی به اجرا در نیاورد.
در رومانی حدود سه میلیون سگ خیابانی زندگی می کنند. مجلس رومانی در اوایل سال جاری به طرحی رای داد که اجازه کشتار سگها را از طریق مسموم کردن، زدن به قصد کشتن و یا گرسنگی دادن تا مرگ را در پناهگاه ها می داد.
این طرح دولت رومانی منجر به اعتراضات بسیاری در داخل و خارج از کشور شد.
یکی از این فشار ها و اعتراضات از سوی حزب حیوانات هلند بود که از دولت هلند خواستار اقدامی علیه این طرح دولت رومانی شده بود. از نظر حزب حیوانات هلند این حرکت وحشیانه برای کشوری که عضو اتحادیه اروپا است، غیر قابل قبول است.

چند روز پیش خبر رسید که دولت رومانی این طرح را پس گرفته و با تغییراتی که در قانون حمایت از حیوانات رومانی داده، به هر شهرداری این اختیارات داده می شود تا خود برای حل مشکل ازدیاد سگهای خیابانی، راه حلی پیدا کند.
دولت رومانی در حال حاضر سرگرم مشورت با گروه های مختلف حمایت از حیوانات، برای ایجاد پناهگاه ها و برنامه های درمان، مراقبت و عقیم سازی است.
کشتن سگها فقط در موارد استثنایی، آنهم از طریق کشتن از سر ترحم مجاز می باشد.
در اینجا میتوانید فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی پس از تصویب طرح کشتار حیوانات مشاهده نمایید.

 

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۱

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۲

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۳

 

سرزمینی برای زندگی: فیلمی از پروژه ای برای حمایت از سگهای خیابانی رومانی که ساختمانش به کمک “Lamento Rumeno” عضو انجمن حمایت از حیوانات ایتالیا ساخته شده.

سرزمینی برای زندگی

منبع خبر: حزب حیوانات هلند
http://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5706


۲ Comments

 1. platypus می‌گه:

  بله خبر خوبی است .ولی من از خودم سوال می کنم .در شرایطی که رومانی جزو فقیرترین ممالک اروپایی است . چگونه می توان به رویا تحقق بخشید ؟ زیرا همانطور که همه ما می دانیم ؛ زمانی که فقر از یک در وارد می شود ؛انسانیت و شرف از در دیگر خارج می گردد . ناراحت کننده است که بگویم اکثریت طیف زنان خیابانی را در اروپا ،خیل زنانی تشکیل داده که از رومانی توسط مافیای فحشا و مواد مخدر به ممالک اروپای غربی آورده می شوند . آنها برای داشتن لقمه نانی ،کرامت و انسانیت خود را می فروشند . پس از خلقی چنین نگون بخت چگونه می توان توقع رسیدگی به سگ یا حیوان های آن جامعه را داشت ؟ حکومتی که به دلیل نابسامانی اقتصادی به حقوق حقه مردمانش رحم نمی کند ؛ آیا میتوان روی قول و پیمان او در مورد نجات سگ ها حسابی باز کرد .پس بگذارید بگویم و بنویسم مرگ بر سیستم سرمایه داری .

  ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

  آسمان تو چه رنگ است امروز؟

  آفتابی ست هوا؟

  یا گرفته است هنوز ؟

  من در این گوشه که از دنیا بیرون است

  آفتابی به سرم نیست

  از بهاران خبرم نیست

  آنچه می بینم دیوار است

  آه این سخت سیاه

  آنچنان نزدیک است

  که چو بر می کشم از سینه نفس

  نفسم را بر می گرداند

  ره چنان بسته که پرواز نگه

  در همین یک قدمی می ماند

  کورسویی ز چراغی رنجور

  قصه پرداز شب ظلمانیست

  نفسم می گیرد

  که هوا هم اینجا زندانی ست

  هر چه با من اینجاست

  رنگ رخ باخته است

  آفتابی هرگز

  گوشه چشمی هم

  بر فراموشی این دخمه نینداخته است

  اندر این گوشه خاموش فراموش شده

  کز دم سردش هر شمعی خاموش شده

  یاد رنگینی در خاطرمن

  گریه می انگیزد

  ارغوانم آنجاست

  ارغوانم تنهاست

  ارغوانم دارد می گرید

  چون دل من که چنین خون ‌آلود

  هر دم از دیده فرو می ریزد

  ارغوان

  این چه رازیست که هر بار بهار

  با عزای دل ما می آید؟

  که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

  وین چنین بر جگر سوختگان

  داغ بر داغ می افزاید؟

  ارغوان پنجه خونین زمین

  دامن صبح بگیر

  وز سواران خرامنده خورشید بپرس

  کی بر این درد غم می گذرند ؟

  ارغوان خوشه خون

  بامدادان که کبوترها

  بر لب پنجره ی باز سحر غلغله می آغازند

  جان گل رنگ مرا

  بر سر دست بگیر

  به تماشاگه پرواز ببر

  آه بشتاب که هم پروازان

  نگران غم هم پروازند

  ارغوان بیرق گلگون بهار

  تو برافراشته باش

  شعر خونبار منی

  یاد رنگین رفیقانم را

  بر زبان داشته باش

  تو بخوان نغمه ناخوانده ی من

  ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

 2. رامك می‌گه:

  ((کشتن سگها فقط در موارد استثنایی، آنهم از طریق کشتن از سر ترحم مجاز می باشد.))
  این هم از اون حرفاس!
  چرا انسانها را از سر ترحم نمیکشن؟
  بخدا خیلی از اونا خیلی بیشتر از حیوانات لایق مردن هستند!

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN