Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران : مالک خودرو در بازگشت از سفر با دیدن یک حلقه مار در خودرو دچار ترس و نگرانی شد و از آتش نشانی کمک خواست.به گزارش مهر، این شهروند شامگاه دیروز هنگامی که قصد تخلیه اسباب مسافرت از داخل خودرو را داشت با دیدن یک حلقه مار ۵۰ سانتیمتری که در خودرو جا خوش کرده بود دچار ترس شد و بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفت.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت این خبر بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۱۵ را ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه به افسریه، خیابان ۴۵ اعزام کرد.

آتش نشانان با دقت و رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات ویژه مار را در اتاق خودرو شکار کردند و برای تحویل به مرکز نگهداری این گونه حیوانات آن را به ایستگاه خود بردند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN