Subscribe: RSS Twitter

آزار حیوانات در پژوهشگاه رویان/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: تصاویر منتشره از نخستین گوساله‌های حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی توسط پژوهشگاه رویان مبین روش های مقرون به آزار جهت...

باز هم تغییرات ژنی در حیوانات، «آبگون» و «آبگینه»

دیده بان حقوق حیوانات: تولد آبگون و آبگینه فصلی نوین در صنعت اصلاح نژاد دام شیری کشور است. تولد این گوساله‌ها که هر دو ماده و از عیار ژنتیکی...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN