Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی و امو رسانه، بهروز اتابک زاده با اشاره به کشف یک قطعه لاک پشت سبز در آکواریومی در استان فارس گفت:  این لاک پشت جهت رها سازی به استان بوشهر انتقال داده شد.
وی افزود: این لاک پشت پس از علامتگذاری در آبهای نیلگون خلیج فارس رها سازی شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از رها سازی یک قطعه لاک پشت در آبهای ساحلی بوشهر خبر داد و گفت:طبق اظهارات صیاد یک قطعه لاک پشت منقار عقابی در تور صیادی به دام افتاده که پس از مراجعه به محل و مشاهده گونه مشخص شد، لاک پشت از گونه زیتونی بوده و تاکنون مشاهده آن درآبهای ساحلی استان  بوشهر گزارش نشده است.
وی ادامه داد: این لاک پشت پس از انجام بیومتری و علامتگذاری به مامن اصلی خود در خلیج فارس رها سازی شد.

________________

خبر مرتبط:

شیراز: کشف و ضبط یک لاک پشت سبز از آکواریوم خصوصی

فروش گونه های در معرض خطر به عنوان حیوان خانگی! لاکپشت دریایی سبز سر از یک آکواریوم خصوصی در شیراز درآورد

Leave a Reply


© ۵۴۹۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN