Subscribe: RSS Twitter

http://arw.ir/wp-content/uploads/2011/09/Animal-Rights-Watch-ARW-1907.jpg

 دیده بان حقوق حیوانات: گاوبازی که بر خلاف نامش بیشتر جنایت است تا بازی، تفریح شنیع مردم اسپانیاست. دوستداران حیوانات در سرتاسر جهان مصرانه در جهت حذف این آزار رسمی تلاش می کنند و اخیرا زمزمه های اثرگزاری این تلاش ها به گوش می رسد و مردم اسپانیا آرام آرام به عمق ماجرا پی می برند.

تکرار باعث عادت می شود و مردم به دیدن این صحنه ها عادت کرده اند… همانطور که ما به دیدن ذبح غیر قانونی و غیر بهداشتی در ملا عام… همانطور که به جنگ سگ و خروس و گاو، به پرنده های کوچک و بزرگ در زندان قفس و شکار های تفریحی و رکورد های کشتار…

تصاویر این گزارش، خوی طبیعی گاوهای نری را نشان می دهد که ایراد استرس بی دلیل به آنها، سبب دفاع و گاه صدمه زدنشان به آزارنده گاو می شود. بر خلاف تصور، این صحنه ها نه حمله گاو به بشر، که در واقع حمله بشر به طبیعت گاو نر و آخرین دفاع از سر ناچاری گاو هاست… در واپسین لحظه های زندگی.

هیچ یک از گاوهای این گزارش، پس از ثبت عکس زنده نمانده اند…

_____________________

خبر مرتبط:

آخرین گاوبازی در کاتالونیای اسپانیا برگزار شد

گاوبازی؛ میراث غرب متمدن + تصاویر

ورود حقوق حیوانات به عرصه خبرهای ایران: آزار گاوها در اسپانیا/ تصاویر

ورزا جنگ: گاوبازی خونین در شمال ایران، به خاطر پول

۲ Comments

  1. حامد می‌گه:

    بعد فکر کنید برای مثال زدن یک آدم نادان میگویند گاو!!

    • طبيعت دوست می‌گه:

      ما خوی انسانیمون رو از دست دادیم … حال نه انسانیم و نه اشرف مخلوقات بلکه یه موجود پست تر از حیوان ( به همه این رو نمیگم … کسانی که برای دفاع از حیوانات زبان بسته به پا میخیزند از اشرف مخلوقات هم فرا تر میرن و درود و صد درود بر این افراد که یکیش هم خودمم ! )

Leave a Reply


© -۳۳۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN