Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: محققان با مطالعه روی اورانگوتان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که میمون‌ها توانایی یادگیری رفتارهای اجتماعی و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد از خود را دارند.

به گزارش برنا، محققان دانشگاه زوریخ با مطالعه روی اورانگوتان‌ها در سوماترا و بورنئو به این نتیجه رسیدند که میمون‌ها توانایی یادگیری رفتارهای اجتماعی و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد از خود را دارند.

آن‌ها همچنین بر این باورند فرهنگ در انسان‌ها و میمون‌ها ریشه‌های تکاملی همسان دارد. این مطالعات به این پرسش که آیا تغییرات در الگوهای رفتاری اورانگوتان‌ها به طور فرهنگی و یا از مولفه‌های ژنتیکی و تاثیرات محیطی ناشی می‌شود، پاسخ می‌گوید.

بر اساس گزارش فیزورگ، این دانشمندان مدعی‌اند مولفه‌های ژنتیکی و یا تاثیرات محیطی، الگوهای رفتاری در جوامع اورانگوتان‌ها را توضیح نمی‌دهند.

برچسب‌ها, ,

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN