Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: پایگاه اینترنتی حکیم مهر در آستانه عید قربان تصاویری از نابسامانی در کشتن دام زنده در معابر منتشر کرد. به گزارش حکیم مهر تصاویر نشان دهنده ذبح غیربهداشتی دام و انتقال دام زنده با ماشین حمل گوشت و ارتکاب تخلفی مضاعف در فاصله دو خیابان تا مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روز عید سعید قربان است.

__________________

خبر مرتبط:

چرا نباید در خانه، کوچه و محله دام زنده را کشتار کنیم/ از زبان یک دامپزشک

برخورد نامناسب با قربانی

 فرزندت را به «سلاخی» نگمار!/ حرفه قصابی از نظر تربیتی اثر سوء دارد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN