Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: محمد مهاجری در وبلاگش نوشته:

مادر دارد از فرزندش که دوره پیش دبستانی را می گذراند، درس می پرسد. این کار، تکلیفی است که مدرسه بر عهده مادر گذاشته است.

مادر: به بچه گوسفند چی میگن؟

کودک: بره

مادر: به بچه سگ چی می گن؟

کودک: توله سگ

مادر: به بچه خر چی می گن؟

کودک: کره خر

مادر:به بچه گاو چی می گن؟

کودک سرش را به گوش مادر نزدیک می کند و چیزی می گوید.

مادر: درسته

توجه اطرافیان جلب می شود و نگاه تعجب آمیزشان به سوی کودک برمی گردد.

مادر نمی گذارد انتظار زیاد به طول بیانجامد. می گوید:گفتن اسم بچه گاو، زشت است. چون بعضی ها آن را به عنوان فحش به کار می برند.

معصومیت کودک، بر سر همه آوار می شود. او هنوز نشنیده است که نام بچه خر و سگ هم، در فرهنگ ما فحش است.

* این کودک پیش دبستانی، نوه من است.

_______________

خبر مرتبط:

 روباه، شیطان و دشمن آشکار شماست

از دام عنکبوت برای پسران تا آزار و اذیت دختران توسط گرگ ها!

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN