Subscribe: RSS Twitter

گاندو

دیده بان حقوق حیوانات: در سرشماری تمساح مردابی دویست و ۸۶ سر تمساح در مسیر رودخانه های کاجو، سرباز و باهو کلات شمارش شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، برنامه سرشماری تمساح مردابی در طی اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری کارشناسان دفتر حیات وحش و پرسنل اداره کل استان و ادارات شهرستان چابهار، نیکشهر و راسک به انجام رسید.
در طی انجام فعالیت های تحقیقاتی-مطالعاتی و حفاظتی بر روی گونه تمساح مردابی و طبق برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده با اداره کل استان سیستان و بلوچستان، زیستگاههای قابل دسترس این گونه منحصر به فرد در ایران به صورت شبانه روز بازدید و مشاهدات به ثبت رسید.
نتیجه حاصل شمارش تعداد دویست و ۸۶ سر تمساح در حوزه های پراکنش بازدید شده در مسیر رودخانه های کاجو، سرباز و باهوکلات بود.
از مهم ترین ویژگی های این برنامه مشارکت قابل توجه همیاران بومی و محلی در منطقه در انجام عملیات سرشماری بود.
با توجه به کمبود اطلاعات ، نتایج حاصل از این سرشماری برای انجام برنامه های مدیریتی و حفاظتی گونه مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد.

_____________________

تمساح مردابی با استفاده از میکروچیپ علامت گذاری شد

گاندو، مهربان و مقدس/ تمساح ایرانی خزنده آرام رودخانه سرباز

 یک جفت تمساح پوزه کوتاه ایرانی در چابهار به نمایش درآمد

 

Leave a Reply


© ۸۶۷۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN