Subscribe: RSS Twitter

عنکبوت بی چشم

دیده بان حقوق حیوانات: یک دانشمند موفق به کشف نوعی عنکبوت هانتسمن بدون چشم شد این عنکبوت که نخستین نوع از این موجود است Sinopoda scurion نام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این عنکبوت که طول پاهایش فقط شش سانتی متر و طول بدنش حدود ۱۲ میلی متر است، قطعا یکی از بزرگ ترین نمایندگان از این نوع جانور که بیش از هزار ۱۰۰ گونه دارد، نیست.

پیتر جاگر رییس بخش عنکبوت شناسی موسسه تحقیقات سنکنبرگ در فرانکفورت گفت: این عنکبوت را در غاری در لائوس حدود ۱۰۰ کیلومتری غار مشهور زی بانگ فای کشف کرده است.

وی اظهار داشت پیش از این عنکبوت هایی از این جنس در غارهای دیگری مشاهده شده بود اما همه آنها چشم داشتند و رنگ بدنشان کامل بود. ولی Sinopoda scurion نخستین عنکبوت هانتسمن است که چشم ندارد.

زندگی در مناطق تاریک موجب از بین رفتن چشم ها شده است. این سازگاری در دیگر گونه های عنکبوتی غار نشین نیز مشاهده شده بود. به گفته این دانشمند گونه های عنکبوت Sinopoda روند سازگاری با زندگی در غار را به پایان رسانده اند به طوری که از هشت چشم فعال به شش چشم، سپس به چهار و دو چشم و در نهایت به عنکبوت های کور تبدیل شده اند.

به گفته وی با کشف این عنکبوت های کور مجموعه موجودات بدون چشم در لائوس تکمیل شد. پیش از این ماهی و عقرب و خرچنگ کور این منطقه مشاهده شده بودند.

نتایج این یافته نشریه Zootaxa منتشر شده است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN