Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5490  Animal-Rights-Watch-ARW-5494 Animal-Rights-Watch-ARW-5495 Animal-Rights-Watch-ARW-5496 Animal-Rights-Watch-ARW-5497 Animal-Rights-Watch-ARW-5498 Animal-Rights-Watch-ARW-5499 Animal-Rights-Watch-ARW-5500 Animal-Rights-Watch-ARW-5501 Animal-Rights-Watch-ARW-5502 Animal-Rights-Watch-ARW-5503 Animal-Rights-Watch-ARW-5504 Animal-Rights-Watch-ARW-5505 Animal-Rights-Watch-ARW-5506 Animal-Rights-Watch-ARW-5507 Animal-Rights-Watch-ARW-5508 Animal-Rights-Watch-ARW-5509 Animal-Rights-Watch-ARW-5510 Animal-Rights-Watch-ARW-5511 Animal-Rights-Watch-ARW-5512 Animal-Rights-Watch-ARW-5513 Animal-Rights-Watch-ARW-5514 Animal-Rights-Watch-ARW-5515 Animal-Rights-Watch-ARW-5516 Animal-Rights-Watch-ARW-5517 Animal-Rights-Watch-ARW-5518 Animal-Rights-Watch-ARW-5519 Animal-Rights-Watch-ARW-5520 Animal-Rights-Watch-ARW-5521 Animal-Rights-Watch-ARW-5522 Animal-Rights-Watch-ARW-5523 Animal-Rights-Watch-ARW-5524 Animal-Rights-Watch-ARW-5525 Animal-Rights-Watch-ARW-5526 Animal-Rights-Watch-ARW-5527 Animal-Rights-Watch-ARW-5528 Animal-Rights-Watch-ARW-5529 Animal-Rights-Watch-ARW-5530 Animal-Rights-Watch-ARW-5531 Animal-Rights-Watch-ARW-5532 Animal-Rights-Watch-ARW-5533 Animal-Rights-Watch-ARW-5534 Animal-Rights-Watch-ARW-5535 Animal-Rights-Watch-ARW-5536 Animal-Rights-Watch-ARW-5537 Animal-Rights-Watch-ARW-5538Animal-Rights-Watch-ARW-5491

Animal-Rights-Watch-ARW-5539

ترویج فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست و نتیجه تلخ نمایشگاه شکار

۲ Comments

  1. یاسمن می‌گه:

    تلخ ترین طنزی بود که دیدم. دردناک بود، دردناک!
    در جریان نمایشگاه حتی رقبت نکردم سمت غرفه های شکار برم. و چه خوب شد که نرفتم. اما چه فایده، با ندیدن که مشکلات حذف نمیشن. حالا تو سرجات بایست و هی بگو اوضاع از بحران گذشته، محیط زیست توی سرازیری نابودی افتاده، چه فایده؟!
    وقتی این بنا رو موریانه از داخل خورده، رنگ کردن نما چه سودی داره؟

  2. علیرضا می‌گه:

    واقعا متاسفم!!!!فقط همینو می تونم بگم!!

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN