Subscribe: RSS Twitter
Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-107

برای مشاهده تصویر در ابعاد واقعی، روی آن کلیک کنید

دیده بان حقوق حیوانات: سال ۱۳۹۱ با تمام خوبی ها و مشکلات گذشت و سال نو برای آغازی نو پیش رو است.

دیده بان حقوق حیوانات تلاش خواهد کرد در سال پیش رو با ایده های جدیدتر در راه کمک به  زیستمندان گام بردارد. برنامه های خاصی برای اعضا و دوستانی که متقاضی همکاری هستند در نظر گرفته شده است. همچنین به زودی شاهد تغییراتی در ظاهر و باطن سایت خواهید بود؛ البته فقط دوستان خبرنگار تغییرات باطنی سایت را هم خواهند دید! نحوه ارتباط با مخاطبان و اعضا نیز دچار برخی تغییرات و بخش آموزش فعال خواهد شد.

امیدواریم در سال ۱۳۹۲، کارهای باقی مانده از سال قبل جامه عمل بپوشند و کارهای جدید نیز به کارهای عملیاتی شده اضافه شوند.

سال مار، بدون آزار

سال ۱۳۹۲، سال مار است. سال ها است که سمبل این سال هم مانند بسیاری از جانوران دیگر تحت ظلم گونه بشر است. صید می شود، کشته می شود، کیف و کفش می شود، اسیر می شود و اخیرا متاسفانه در اسارت هم تکثیر می شود تا در قبال مبلغی پول، عمری در اسارت باشد و به دلیل زاده شدن در اسارت، هرگز نتواند زندگی طبیعی داشته باشد.

گویا بجز قاچاق مواد مخدر و زن و کودک و اسلحه، قاچاق حیوانات و حیوان آزاری هم مدرنیزه شده اند و هنوز بساط دوره گردها و زنجیر پاره کن های قدیم به سر نیامده، نوع جدیدی از این معرکه گیری ها در شکل و شمایلی جدید به راه افتاده است. اگر پیش تر معرکه گیری و زنجیر پاره کردن برای رفع نیازهای اولیه مالی صورت می گرفت، امروزه مارگیری و سوسمار گیری، برای سود مالی آنچنانی انجام می شود. مار فروش و سوسمار فروش، پنهانی و مخفی از چشم مسوولین مشغول درآمدزایی های انچنانی هستند و اسارت هر حیوانی را نشانه حیوان دوستی میدانند.

امیدواریم سال جدید سالی پربار برای مردم، محیط زیست مظلوم ایران و زیستمندان بی دفاعش باشد.

سال مار، بدون آزار مارها و دیگر حیوانات مبارک!

۱ Comment

  1. […] دیده بان حقوق حیوانات ایران: سال ۱۳۹۲، سال مار است. سال ها است که سمبل این سال هم مانند بسیاری از جانوران دیگر تحت ظلم گونه بشر است. صید می شود، کشته می شود، کیف و کفش می شود، اسیر می شود و اخیرا متاسفانه در اسارت هم تکثیر می شود تا در قبال مبلغی پول، عمری در اسارت باشد و به دلیل زاده شدن در اسارت، هرگز نتواند زندگی طبیعی داشته باشد. گویا بجز قاچاق مواد مخدر و زن و کودک و اسلحه، قاچاق حیوانات و حیوان آزاری هم مدرنیزه شده اند و هنوز بساط دوره گردها و زنجیر پاره کن های قدیم به سر نیامده، نوع جدیدی از این معرکه گیری ها در شکل و شمایلی جدید به راه افتاده است. اگر پیش تر معرکه گیری و زنجیر پاره کردن برای رفع نیازهای اولیه مالی صورت می گرفت، امروزه مارگیری و سوسمار گیری، برای سود مالی آنچنانی انجام می شود. مار فروش و سوسمار فروش، پنهانی و مخفی از چشم مسوولین مشغول درآمدزایی های انچنانی هستند و اسارت هر حیوانی را نشانه حیوان دوستی میدانند. امیدواریم سال جدید سالی پربار برای مردم، محیط زیست مظلوم ایران و زیستمندان بی دفاعش باشد. درختان صف به صف در ابر و باران / بسوی آسمانها قد کشیده به روی گیسوان سبز آنها / زلال ِ قطره ی شبنم چکیده پاسخ با نقل قول […]

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN