Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5766

دیده بان حقوق حیوانات: مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: پروژه انتقال جنین شتر دوکوهانه به یک کوهانه در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر شمالشرق کشور در طرود با موفقیت اجرا شد.

ˈمحمد مهدی احمدیˈ روز شنبه افزود: پروژه های نوین اصلاح نژادی و تولید مثلی شتر در استان سمنان از سنوات قبل در ایستگاه شتر طرود آغاز شد که یکی از این پروژه ها انتقال جنین شتر دوکوهانه به یک کوهانه بود.

وی گفت: این پروژه برای اولین بار در کشور در ایستگاه طرود به صورت آزمایشی و با هدف جلوگیری از انقراض نسل شتر دوکوهانه با موفقیت اجرا شد که حاصل آن تولد سه نفر شتر دوکوهانه از مادرهای یک کوهانه بود.

احمدی افزود: در این پروژه جنین حاصل از شترهای دوکوهانه در رحم شترهای یک کوهانه قرار گرفت و بعد از مراحل رشد و تکامل متولد شدند.

وی بیان کرد: با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انتقال اولیه جنین شتر و بر اساس قرارداد بسته شده بین سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و دانشگاه تهران با استفاده از خدمات فنی و علمی مجری این پروژه که از اساتید برجسته تولید مثل شتر در کشور است، پروژه انتقال جنین شتر در طرود ادامه یافت و در این مرحله بعد از خریداری و انتقال شترهای نر و ماده نژاد شیری از استان گلستان به ایستگاه فوق، جنین حاصل از آن ها به شترهای بومی استان سمنان که از نژاد گوشتی است، منتقل شد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر خواص درمانی شیر شتر و ارزش اقتصادی بالای آن، هدف از اجرای پروژه فوق را افزایش تعداد شترهای شیری در سطح استان و ارتقای سطح درآمد شترداران بیان کرد.

احمدی متذکر شد: در قالب این پروژه تعداد شش جنین شتر شیری به شترهای نژاد گوشتی منتقل شد.

وی افزود: از شتر دوکوهانه علاوه بر استفاده های توریستی و تفریحی در دورگ گیری با شترهای یک کوهانه و افزایش تولید گوشت شتر نیز استفاده می شود.

استان سمنان با بیش از ۱۳ هزار نفر شتر رتبه ششم جمعیت شتر کشور را دارد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN