Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: آمدن بهار و نو شدن سال در مشرق زمین با جشن ها و رسم و رسوم خاص مرتبط با حیوانات همراه است. جایی برای انجام رسم ها از ماهیان قرمز استفاده می شود و جایی از فیل! در جیپور هندوستان برای جشن های سال نو فیل ها رنگ آمیزی می شوند، عملی که عمده حامیان حقوق حیوانات آن را مخالف صریح حقوق حیوانات می دانند.

به گزارش مهر جشنواره فیل ها در جیپور هندوستان یک روز قبل از جشنواره رنگ ها و بعنوان استقبال از بهار و جشن پیروزی خوبی بر بدی است که در این جشن تمام لایه های اجتماعی شرکت می کنند و به رقص و پایکوبی می پردازند. بدینصورت که با زنده نگاه داشتن این آیین همه اختلافات گذشته و نارضایتی ها را فراموش می کنند و محیطی را برای آشتی با همنوعان بوجود می آورند.


عکس/ عالیه سعادت پور

Leave a Reply


© ۶۵۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN