Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: رهاسازی ماهی های قرمز در خرم آباد فقط یک نکته اشتباه داشت: کوبیده شدن ماهی ها به آب!

خبر رهاسازی ماهی های قرمز نوروزی در دریاچه ماهی خرم آباد که با حضور شهردار خرم آباد، رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد، مدیر کل محیط زیست استان لرستان و برخی دیگر از مسئولان شهری برگزار شد سبب شد خرم آبادیها یک گام بزرگ جلوتر از سایر هموطنان قرار بگیرند. در شرایطی که بازار دروغ و شایعه و اظهار نظرهای کذب غیر تخصصی و احساسی و گاه سودجویانه در مورد ماهی های قرمز نوروزی امسال داغ تر از هر سال بود، مردم خرم آباد همان کاری را کردند که باید: جلوگیری از مرگ ماهیان خریداری شده.

متاسفانه این اقدام به جا، ظاهرا به دلیل حضور دوربین و مسوولین در مراسم و علاقه مفرط به اقدامات نمایشی و استنادات تصویری سبب شد بسیاری از ماهی ها از فاصله بسیار زیاد به آب انداخته شوند که این امر ضمن ایراد شوک به ماهی ها  و آزار آن ها می تواند منجر به سکته و مرگشان شود.

بهترین راه برای رهاسازی ماهی اسیر در تنگ، فرو بردن تنگ آب حاوی ماهی در آب و خارج کردن با ملایمت ماهی همراه با آب تنگ است. در صورت وجود اختلاف دما بین آب تنگ و آبی که ماهی به آن وارد می شود، باید به آب تنگ زمان داد تا به ملایمت با آب مقصد هم دما شده و سبب ایراد شوک دمایی و عصبی به ماهی نشود.

به هر روی، این اولین بار است که مسوولان در این سطح حقوق حیوانات را محترم می شمارند و با حضور در چنین مراسمی به آن رسمیت می بخشند. امید است این حرکت شایسته خرم آبادیها، توسط مسوولین شهرهای دیگر نیز تکرار شود.

خبر مرتبط:

استقبال گسترده خرم آبادیها از رهاسازی ماهیهای قرمز در دریاچه “ماهی”

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN