Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: هفته گذشته فاز نخست باغ پرندگان تهران با نام بهشت پرندگان افتتاح شد. برای اسیر ماندن پرندگان این بهشت، ابتدایی ترین و آزارنده ترین راه یعنی  قطع شاه پر های پرندگان انتخاب شده است. پرندگان سنگین وزن آبی برای پرواز نیازمند دویدن روی آب تا رسیدن به حداقل سرعت پروازی هستند. از نظر فیزیکی حداقل سرعت پروازی برای هر وسیله پروازی (یا پرنده) بسته به مشخصات فیزیکی، عددی است مشخص که با گذر از آن قوانین پروازی برای پرنده ( جسم پروازی یا جانور) صدق می کند.

تمام پرندگان برای پرواز نیازمند رسیدن به این سرعت هستند. پرندگان کوچک و کم وزن با یک جهش یا بال زدن سریع به این سرعت می رسند وقادرند از محل نشستن بلافاصله به پرواز تغییر حالت دهند. برخی پرندگان زیستگاه های صخره ای و پرندگان شکاری این سرعت را با شیرجه زدن از ارتفاع تامین می کنند و رسیدن پرندگان بزرگ جثه کنار آب زی و سنگین (مثل قوها با وزنی معادل ۱۰ کیلوگرم، غازها و فلامینگوها) به این سرعت نیازمند دویدن مسیری طولانی روی آب است. آغاز و خاتمه پرواز پرندگان (و اجسام پروازی مانند هواپیما) همواره رو به باد است تا کمترین انرژی ممکن مصرف شود.

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5961.jpg

آغاز پرواز با جهش

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5962.jpg

آغاز پرواز با شیرجه

جلوگیری از رسیدن به این حداقل سرعت با روش های مشخص علمی یکی از راه های جلوگیری از فرار پرندگان اسیر در باغ های پرندگان است. کوتاه کردن طول برکه ها و دریاچه ها، ایجاد مانع قابل رویت در مسیر دویدن و یا ایجاد مانع بصری در انتهای طولی که پرنده از آن به عنوان مسیر دویدن پیش از پرواز استفاده می کند بخشی از این راه ها هستند.

در پرواز رو به باد، حد اقل سرعت پروازی حاصل جمع سرعت باد و سرعت زمینی است. سرعت زمینی با دویدن پرنده یا حرکت هواپیما رو باند تامین می شود و مادام که این مجموع به حداقل سرعت پرواز نرسد، جسم پروازی بر زمین خواهد ماند. (سرعت هوایی سرعت وسیله پروازی نسبت به هوای اطراف و سرعت زمینی سرعت وسیله پروازی نسبت به نقطه ثابت روی زمین است.)

برای اطلاعات بیشتر مربوط به فیزیک پرواز پرندگان این مطلب  یا لینک های زیر را ببینید:

http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0050197

http://www.paulnoll.com/Oregon/Birds/flight-takeoff.html

http://www.oiseaux-birds.com/card-mute-swan.html

http://www.nhptv.org/wild/muteswan.asp

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Swan

http://www.avianweb.com/trumpeterswans.html

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5960.jpg

آغاز پرواز با دویدن روی آب

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5957.jpg

برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.
پرندگان سنگین وزن و بزرگ جثه آبزی و کنار آبزی برای آغاز پرواز نیازمند دویدن مسافتی روی آب هستند تا به سرعت لازم دست پیدا کنند. دویدن در این مسیر با بال زدن های محکم همراه است.

 

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5959.jpg

فرود با ترمز توسط بال و پا

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/05/Animal-Rights-Watch-ARW-5958.jpg

برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.
فرود این پرندگان قبل از تماس بدن با آب، با ترمز کردن توسط بال ها و گرفتن سرعت توسط پاها همراه است.

http://static.arw.ir/wp-content/uploads/2012/02/Animal-Rights-Watch-ARW-2896.jpg

نحوه دویدن یک فلامینگو روی آب در زیستگاه طبیعی برای آغاز پرواز

http://static.arw.ir/wp-content/uploads/2012/03/Animal-Rights-Watch-ARW-3340.jpg

و تصاویری از پرندگان در بهشت پرندگان تهران با پرهای کشیده یا بریده شده:

Animal-Rights-Watch-ARW-5949

Animal-Rights-Watch-ARW-5951

Animal-Rights-Watch-ARW-5948

Animal-Rights-Watch-ARW-5952

Animal-Rights-Watch-ARW-5955

Animal-Rights-Watch-ARW-5947

Animal-Rights-Watch-ARW-5953

Animal-Rights-Watch-ARW-5946

Animal-Rights-Watch-ARW-5954

Animal-Rights-Watch-ARW-5956

۲ Comments

  1. مهرداد می‌گه:

    جهنم پرندگان واژه بهتر، شیواتر و با مصداق تری است…
    جمع کنید بساط عوام فریبی تان را… برای حیوانات زیستگاه خودشان بهشت است. سر مردم عادی را می توانید کلاه بذارید ولی سر ما متخصصین محیط زیست را نه!

  2. طاها می‌گه:

    انسانیت به روی دو پا راه رفتن نیست ! چه بسا این زبان بسته ها از برخی از ما انسان ترند . پر پروازش را گرفتی ، روح پروازش را چه ؟

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN