Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6283

دیده بان حقوق حیوانات: شیر ماده باغ وحش تهران ساعتی پیش ۴ توله شیر به دنیا آورد که هنوز جنسیت آنها مشخص نیست.

به گزارش فارس، این شیر مادر از نژاد آفریقایی است اما در ایران به دنیا آمده است.

این ملکه باغ وحش ارم، پیش از این ۴ قلوها یک شیر نر به دنیا آورده بود اما به دلیل تغییر شرایط محیط زندگی که به شرایط جنگل، نزدیک‌تر شده است توانست چندقلو زایی داشته باشد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN