Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6594

دیده بان حقوق حیوانات: مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست از تمدید فاز جدید پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت: کلیه مکاتبات برای ارسال اسناد این پروژه به وزارت امورخارجه انجام شده و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا می کند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): هومن جوکار با بیان اینکه سند متمم فاز دوم این پروژه بزودی به امضای نماینده مقیم UNDP و رییس سازمان حفاظت محیط زیست می رسد، اظهار داشت: کلیه فعالیت های متمم فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قرار است،در بستر زیستگاه انجام شود و چند زیستگاه بعنوان پایلوت در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: قصد داریم در هر زیستگاه پایلوت مدل مشارکتی مردم در حفاظت را به وجود آوریم .

مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کارکرد های هر کدام از این زیستگاه ها متفاوت خواهد بود، گفت: در یک زیستگاه مدل اکوتوریسم،‌ در زیستگاه دیگر مدل مشارکت مدیریت مرتع با مشارکت دامداران ، و در مدل سوم قرار است مدیریت شکار پایدار را با مردم محلی انجام دهیم.

جوکار با اشاره به رویکرد جدید به موضوع حفاظت مناطق حفاظت شده ، افزود: مردم پیرامون این مناطق باید از تولیدات مناطق حفاظت شده بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: در این صورت مردم حامی حفاظت از این مناطق می شوند.

مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد : در صورتی که هر یک از کارکردها با موفقیت انجام شود، این مدل های مشارکتی در زیستگاه های دیگر یوزپلنگ آسیایی و سایر زیستگاه های حیات وحش اجرا می شود.

جوکار با اعلام اینکه پایداری حفاظت برای سازمان حفاظت محیط زیست مهم است، اظهار داشت: با اجرای این مدل های مشارکتی از محصول حفاظت برای مردم استفاده می کنیم.

وی ادامه داد :محصول حفاظت در یک منطقه می تواند زیبایی منطقه و حیات وحش باشد که بعنوان توریسم استفاده شود و در جای دیگر تولیدات گیاهی با مدیریت پایدار ، در منطقه دیگر تروفه (نمونه قابل شکار حیات وحش) می تواند محصول حفاظت برای مردم باشد.

مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در اجرای مدل مشارکتی در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی از تجربیات مشاوران بین المللی و داخلی استفاده می شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN