Subscribe: RSS Twitter

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/10/Animal-Rights-Watch-ARW-Arrest14.jpg

دیده بان حقوق حیوانات: مامورین یگان حفاظت شهرستان ثلاث باباجانی موفق به دستگیری دوتن ازشکارچیان غیرمجازگردیدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ، باباخانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی بااعلام این خبر گفت : مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان درپی گزارشات همیاران محیط زیست وحین گشت وکنترل موفق به دستگیری دو نفر متخلف زنده گیری پرنده سهره شدند وازآنها تعداد ۵ قطعه سهره طلایی و ۲ عدد قفس فلزی ویک رشته دام مخصوص سهره گیری کشف وضبط گردید وجهت سیرپرونده کیفری به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
باباخانی در ادامه با تاکید برهمگانی بودن وظیفه حراست وحفاظت از محیط زیست طبق اصل پنجاهم قانون اساسی گفت : حفظ و حراست از محیط زیست صرفاً وظیفه محیط بانان نبوده و صاحبان اصلی منطقه و محیط زیست ،مردم شریف و علاقمند به این نعمات خداوندی هست واین اداره در راستای انجام وظایف سازمانی خود باجدیت تمام با متخلفین برخورد می کند.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN