Subscribe: RSS Twitter

http://multimedia.mehrnews.com/Original/1393/05/22/IMG14355963.JPG

دیده بان حقوق حیوانات:  در بسیاری از کشورهای دنیا برای تردد حیات وحش مسیرهای دسترسی و جاده هایی در نظر گرفته می شود در حالیکه خلاء در این زمینه در کشورمان تاکنون باعث مرگ بسیاری از حیات وحش شده که آخرین پرده از این روایت تلخ به تصادف سه راس گراز با کامیون در جاده خرم آباد به الشتر بر می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه ای که امروز چهارشنبه در محور خرم آباد به الشتر رخ داد یک دستگاه کامیون در برخورد با سه راس گراز موجب تلف شدن این حیوانات شد تا برگ دیگری به پرونده تصادفات جاده ای حیات وحش افزوده شود.

این در حالیست که پیش از این نیز در همین محور یک قلاده پلنگ در تصادف با یک دستگاه خودروی پژو پارس تلف شد تا شمار تلفات جاده ای در محورهای نزدیک به مناطق حفاظت شده و زیستگاههای حیات وحش استان هر روز بیشتر شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان الشتر در این رابطه به مهر گفت: موضوعی که در کشور ما  نسبت به کشورهای پیشرفته از آن غفلت شده است ساخت مسیرهای دسترسی مخصوص عبور و مرور حیات وحش در جاده هایی است که از مناطق حفاظت شده عبور می کنند.

طاهر فتح الهی عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا با احداث جاده های دسترسی برای حیوانان جان حیات وحش از خطرات ناشی از عبور جاده ها از مناطق حفاظت شده محفوظ می ماند.

وی با یادآوری اینکه حفظ جان حیات وحش تنها با نصب تابلوهای هشدار دهنده در حاشیه راهها محقق نمی شود عنوان کرد: ارتقای سطح حفاظت گونه های جانوری در چنین مناطقی در گرو ایجاد جاده مخصوص برای تردد حیات وحش است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان الشتر معتقد است که خبر مرگ  تصادف سه گراز وحشی در جاده ارتباطی خرم آباد به الشتر نه اولین رخداد در این زمینه بوده و نه متاسفانه آخرین حادثه خواهد بود.

فتح الهی عنوان کرد: متاسفانه هر روزه شاهد مرگ دلخراش حیات وحش بر اثر تصادف با ماشینها در جاده هایی که در مناطق حفاظت شده ایجاد شده هستیم که باید برای رفع این مشکل تدبیر جدی اندیشیده شود.

وی با یادآوری اینکه متولیان امر در سازمان حفاظت محیط زیست مخالف توسعه نیستند تصریح کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت است حرکت در مسیر توسعه پایدار با رعایت الزامات زیست محیطی است.

فتح الهی با اشاره به عبور جاده از نزدیکی منطقه حفاظت شده سفید کوه و تصادف سه راس گراز در این جاده یادآور شد: اداره محیط زیست الشتر با نصب تابلوهای هشدار دهنده عبور جانوران وحشی در جاده نزدیک به منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد این اقدام اولیه را انجام داده بود اما همان طور که اشاره شد این کار کافی نیست.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان الشتر ادامه داد: باید در برنامه های ساخت جاده در مناطق نزدیک به زیستگاه جانوران وحشی به طور حتم ساخت جاده عبور مخصوص حیات وحش در نظر گرفته شود.

وی همچنین خواستار توجه رانندگان عبوری از این محورها به تردد حیات وحش شد و گفت: رانندگانی که در جاده هایی نزدیک به محل زندگی و عبور حیات وحش رانندگی می کنند باید با دیدن تابلوی هشدار عبور حیوانات سرعت خود را کم کرده تا شاهد به حداقل رسیدن حوادث در این زمینه باشیم.

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN