Subscribe: RSS Twitter

http://www.doe.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=798a0fb6-84f5-42ae-b9ea-17a0a4d3a707

دیده بان حقوق حیوانات: پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون ایمنی زیستی در خصوص شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی و برچسب گذاری موجودات زنده تغییر شکل یافته توسط اعضای کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی بررسی و برای ارسال به شورای ملی ایمنی زیستی نهایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست(پام)،سومین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی با موضوع بررسی آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون ایمنی زیستی و آیین نامه داخلی دبیرخانه ملی ایمنی زیستی با حضور نمایندگان ارشد وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط تشکیل شد.

این آیین نامه شامل تعاریف، بسته بندی موجودات زنده تغییر شکل یافته، برچسب گذاری و شناسنامه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی،شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته دارای مجوز است.

بنابر این گزارش، در این جلسه شهاب الدین منتظمی مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی نیز گزارشی در خصوص فعالیت‌های دبیرخانه و روند بازنگری تدوین آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ارائه کرد.

این گزارش می افزاید، پیش نویس این آیین نامه برای تصویب در کمیته ملی ایمنی زیستی که به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود؛ ارسال می شود.

گفتنی است، ایمنی زیستی مجموعه‌ای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام ، گیاه و محیط زیست می‌باشد

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN