Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: دانشمندان با ابداع نرم افزاری مخصوص به آنچه که ببرها به هم می گویند گوش فرا می دهند.به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان زیست شناس با طرح این پرسش که آیا می توان به ببرها گوش داد تا آنچه را که در قالب غرش از خود تولید می کنند درک نمود؟ به سراغ درک دقیق صدای مختلف ببرها رفته اند. آنها اکنون این کار را در دل پروژه ای به پیش می برند.

Animal-Rights-Watch--ARW-1-1435

گروهی از دانشمندان در قالب تیمی موسوم به Prusten Project از نرم افزاری ویژه برای درک آواهایی استفاده می کنند که ببرها تولید می کنند. آنها برای مدتی نسبتا طولانی زندگی در کنار ببرها را انتخاب کرده تا بتوانند صداهای مختلفی که این حیوانات تولید می کنند را ضبط کنند.

به عقیده این دانشمندان، درحالی که گوش انسان می تواند تفاوت فاحش میان انواع صداهای ببرها را تشخیص دهد در این صورت یک برنامه نرم افزاری مخصوص این قابلیت را خواهد داشت که با کیفیت و دقت بالاتری این کار را انجام دهد.

برای این منظور دانشمندان به سراغ ببرهایی که در باغ وحش ها و همچنین حیات وحش بخش های مختلف آمریکا زندگی می کنند رفته و صدای آنها را ضبط کردند.

نکته جالب توجه این است که اکنون دانشمندان می توانند از روی صدای خاص یک ببر تشخیص دهند مجرد است یا متأهل. همچنین این نرم افزار به آنها امکان تشخیص نر یا ماده بودن ببرها را می دهد. آنها این کار را با بررسی دقیق فرکانس صدای ببرها انجام می دهند زیرا مشخص شده که فرکانس صدای ببرهای ماده بلندتر از صدای ببرهای نر است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN