Subscribe: RSS Twitter

کچلی لاشخورها هم بی حکمت نیست!

دیده بان حقوق حیوانات:  لاشخورها پرندگانی هستند که بیشتر از مردار تغذیه می کنند. این پرنده یا پرنده های هم خانواده با آن را در فارسی مرغ مردار...

هما در تهران

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران،دکتر علی اشرفی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از زیست ۶۰ گونه...

همای افسانه‌ای واقعیت دارد؟/ عکس

دیده بان حقوق حیوانات: سرستون‌های تخت‌جمشید به شکل هما (نوعی شاهین) [این بخش پس از انتشار اضافه شده: راسته شاهینیان_تیره قوشیان_خانواده کرکس...
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN