Subscribe: RSS Twitter

نجات دو توله کفتار و پایش برای یافتن مادر/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: دو توله کفتار که به علت نامعلومی از آشیانه خود خارج شده بودند پس از اینکه مورد حملۀ سگ های گلۀ دامداران روستای رزداب...

این خبر تکمیل می شود: آخرین ساعت های زمان طلایی برای یافتن توله پلنگ های مادر مرده/ عملیات پایش تا شب ادامه خواهد داشت

دیده بان حقوق حیوانات: پایش ها برای یافتن توله پلنگ های گلستان ادامه دارد. با نزدیک شدن به پایان زمان طلایی برای یافتن توله پلنگ های باقی مانده...

اخبار ناگوار از یوزهای ایرانی: عکسبرداری از ۲۰ یوز در برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: براساس آخرین نتایج بدست آمده از برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی که از دی ماه ۱۳۹۰ تاکنون توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و...
© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN