Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران: سازمان محیط زیست با وجود اعلام مالکیت توله شیرهای تهران گرد، برای حل معمای قاچاق بودن یا نبودن توله شیرها، از انها و پدر و مادرشام، آزمایش ژنتیک گرفته است.

اسماعیل میران‌زاده، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران درابن باره گفته است: “بعد از پیدا شدن ۲ بچه شیر در تهران فردی مدعی شد که شیرها متعلق به وی است بنابراین محیط زیست نیز مجوز لازم را از این فرد خواست که وی مجوز جابه‌جایی را ارائه نکرد. به دلیل نداشتن مجوز لازم پرونده بچه شیرها به دادسرا ارجاع داده شد. مالک بچه‌ شیرها ادعا کرد که ۳ قلاده بچه شیر دیگر هم دارد؛ درواقع تعداد این شیرها ۶ قلاده بوده است که این فرد در حال انتقال آنها از بابلسر به تهران بود ضمن اینکه فرد مدعی مالک بچه شیرها صاحب سیرک است.”

مالک توله شیرهای تهران گرد، شاپور داشاد، مالک باغ وحش بابلسر است. او در گفتگویی با خبرآنلاین می گوید: “سالهاست که من از شیرهایم بچه می گیرم. این کار هم با مجوز است. من سه مجوز دارم؛ باغ وحش، سیرک و صادرات و واردات حیوانات. البته برای انتقال بچه شیرها به سیرک خلیل عقاب، باید مجوز می گرفتم.”

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران دراین باره به فارس گفت: “بعد از تحویل ۳ قلاده بچه شیر به سازمان محیط زیست مالک بچه شیرها مدعی شده است که بچه شیرها موالید یک جفت شیر نر و ماده‌ای هستند که در باغ وحش بابلسر زندگی می‌کنند. پس از این ادعا و بر اساس آخرین دستور قضایی قرار بر این شد که از شیرهای نر و ماده بابلسر آزمایش ژنتیک به عمل آید تا به صورت قطعی ثابت شود که آیا این بچه شیرها فرزندان شیرهای باغ وحش بابلسر هستند یا خیر.”

داشاد درای باره هم به خبرآنلاین می گوید: “شنبه این هفته از سازمان محیط زیست آمدند و شیرها، آزمایش خون گرفتند. من هم گفتم هر آزمایشی می خواهید بگیرید. برای اینکه خیالشان راحت شود اجازه دادم این کار را بکنند. خیالشان جمع جمع باشد که توله شیر مال ماست. سازمان محیط زیست باور نمی کند که من شیرهای آفریقایی را در بابلسر پرورش می دهم و از آنها توله می گیرم.” (این فیلم را ببینید)

شیرها؛ متولد باغ وحش بابلسر

او همچنین می گوید که شیرها را به طور امانی به سیرک خلیل عقاب داده است و سیرک خلیل عقاب مالک شیرها نیست: “من نامه زدم به محیط زیست که در تاریخ ۲۱-۹-۹۰ به شش توله شیر طور امانی از باغ وحش بابلسر به سیرک خلیل عقاب تحویل دادم. و این شیرها به مقصد اصفهان با فلان شماره ماشین حمل می شود. تمام مسوولیت حمل و نقل و حفاظت بر عهده سیرک خلیل عقاب است. من این نامه را به دادگاه ارجاع داده ام. نامه دیگری نوشتم که “اینجانب محمدرضا داشا اعلام می کنم در تاریخ ۲۱-۹۰۹۰ شش قلاده شیر ۴-۵ ماهه تحویل آقای خلیل عقاب مالک سیرک عقاب داده ام و ایشان برای مجوزهای لازم خدمت شما معرفی می کنند.”

به گفته او روال قاچاق حیوانات چیز دیگری است: “این شیرها که اصلا خرید و فروش نشده اند. من نئشتم که امانی داده ام به سیرک خلیل عقاب. شیرهایی که قاچاق می آورند تا پولی نگیرند تحویل نمی دهند. اما اینجا که پولی رد و بدل نشده است. حتی میکروچیپ نزدم به شیرها تا سیرک مجوز آنها را از محیط زیست بگیرد و  شیرها به نام سیرک و باغ وحش دیگر شود. من کارم را همیشه قانونی انجام می دهم. حتی شماره پلاک ماشین نوشتم.و حتی نوشتم امانی می دهم. به همین دلیل شیر هنوز متعلق به باغ وحش بابلسر است و من پولی بابت آنها نگرفته ام.

داشاد درخواست بازگشت توله شیرها را داده است: “من که توله شیرها زا نفروختم به خلیل عقاب، امانت دادم. هر کدام ۱۰-۱۱ میلیون تومان قیمت دارند، دست آموز هستند. اما می خواهم برگردند به باغ وحش.”

اما برای بازگشت توله شیرها، باید دادگاه حکم بدهد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران دراین باره می گوید: “پس از اثبات ادعای مالک بچه شیرها مبنی بر اینکه پدر و مادر ۶ قلاده بچه شیر در باغ وحش بابلسر زندگی می‌کنند، حکم قضایی پرونده آنها صادر خواهد شد. در این باره دامپزشکی نمونه خون را از شیرهای نر و ماده گرفته است تا آزمایش لازم صورت گیرد که بعد از روشن شدن این موضوع دادگاه رأی خود را اعلام خواهد کرد. اگر ثابت شود که بچه شیرها فرزندان شیرهای باغ وحش بابلسر نیستند آن موقع معلوم می‌شود که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده‌اند و متعاقب آن دستور قضایی صادر خواهد ‌شود.”

سازمان محیط زیست با وجود اعلام مالکیت توله شیرهای تهران گرد، برای حل معمای قاچاق بودن یا نبودن توله شیرها، از انها و پدر و مادرشام، آزمایش ژنتیک گرفته است.

امید کریمی: اسماعیل میران‌زاده، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران درابن باره گفته است: “بعد از پیدا شدن ۲ بچه شیر در تهران فردی مدعی شد که شیرها متعلق به وی است بنابراین محیط زیست نیز مجوز لازم را از این فرد خواست که وی مجوز جابه‌جایی را ارائه نکرد. به دلیل نداشتن مجوز لازم پرونده بچه شیرها به دادسرا ارجاع داده شد. مالک بچه‌ شیرها ادعا کرد که ۳ قلاده بچه شیر دیگر هم دارد؛ درواقع تعداد این شیرها ۶ قلاده بوده است که این فرد در حال انتقال آنها از بابلسر به تهران بود ضمن اینکه فرد مدعی مالک بچه شیرها صاحب سیرک است.”

مالک توله شیرهای تهران گرد، شاپور داشاد، مالک باغ وحش بابلسر است. او در گفتگویی با خبرآنلاین می گوید: “سالهاست که من از شیرهایم بچه می گیرم. این کار هم با مجوز است. من سه مجوز دارم؛ باغ وحش، سیرک و صادرات و واردات حیوانات. البته برای انتقال بچه شیرها به سیرک خلیل عقاب، باید مجوز می گرفتم.”

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران دراین باره به فارس گفت: “بعد از تحویل ۳ قلاده بچه شیر به سازمان محیط زیست مالک بچه شیرها مدعی شده است که بچه شیرها موالید یک جفت شیر نر و ماده‌ای هستند که در باغ وحش بابلسر زندگی می‌کنند. پس از این ادعا و بر اساس آخرین دستور قضایی قرار بر این شد که از شیرهای نر و ماده بابلسر آزمایش ژنتیک به عمل آید تا به صورت قطعی ثابت شود که آیا این بچه شیرها فرزندان شیرهای باغ وحش بابلسر هستند یا خیر.”

داشاد درای باره هم به خبرآنلاین می گوید: “شنبه این هفته از سازمان محیط زیست آمدند و شیرها، آزمایش خون گرفتند. من هم گفتم هر آزمایشی می خواهید بگیرید. برای اینکه خیالشان راحت شود اجازه دادم این کار را بکنند. خیالشان جمع جمع باشد که توله شیر مال ماست. سازمان محیط زیست باور نمی کند که من شیرهای آفریقایی را در بابلسر پرورش می دهم و از آنها توله می گیرم.” (این فیلم را ببینید)

شیرها؛ متولد باغ وحش بابلسر

او همچنین می گوید که شیرها را به طور امانی به سیرک خلیل عقاب داده است و سیرک خلیل عقاب مالک شیرها نیست: “من نامه زدم به محیط زیست که در تاریخ ۲۱-۹-۹۰ به شش توله شیر طور امانی از باغ وحش بابلسر به سیرک خلیل عقاب تحویل دادم. و این شیرها به مقصد اصفهان با فلان شماره ماشین حمل می شود. تمام مسوولیت حمل و نقل و حفاظت بر عهده سیرک خلیل عقاب است. من این نامه را به دادگاه ارجاع داده ام. نامه دیگری نوشتم که “اینجانب محمدرضا داشا اعلام می کنم در تاریخ ۲۱-۹۰۹۰ شش قلاده شیر ۴-۵ ماهه تحویل آقای خلیل عقاب مالک سیرک عقاب داده ام و ایشان برای مجوزهای لازم خدمت شما معرفی می کنند.”

به گفته او روال قاچاق حیوانات چیز دیگری است: “این شیرها که اصلا خرید و فروش نشده اند. من نئشتم که امانی داده ام به سیرک خلیل عقاب. شیرهایی که قاچاق می آورند تا پولی نگیرند تحویل نمی دهند. اما اینجا که پولی رد و بدل نشده است. حتی میکروچیپ نزدم به شیرها تا سیرک مجوز آنها را از محیط زیست بگیرد و  شیرها به نام سیرک و باغ وحش دیگر شود. من کارم را همیشه قانونی انجام می دهم. حتی شماره پلاک ماشین نوشتم.و حتی نوشتم امانی می دهم. به همین دلیل شیر هنوز متعلق به باغ وحش بابلسر است و من پولی بابت آنها نگرفته ام.” (این عکس ها را ببینید)

داشاد درخواست بازگشت توله شیرها را داده است: “من که توله شیرها زا نفروختم به خلیل عقاب، امانت دادم. هر کدام ۱۰-۱۱ میلیون تومان قیمت دارند، دست آموز هستند. اما می خواهم برگردند به باغ وحش.”

اما برای بازگشت توله شیرها، باید دادگاه حکم بدهد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران دراین باره می گوید: “پس از اثبات ادعای مالک بچه شیرها مبنی بر اینکه پدر و مادر ۶ قلاده بچه شیر در باغ وحش بابلسر زندگی می‌کنند، حکم قضایی پرونده آنها صادر خواهد شد. در این باره دامپزشکی نمونه خون را از شیرهای نر و ماده گرفته است تا آزمایش لازم صورت گیرد که بعد از روشن شدن این موضوع دادگاه رأی خود را اعلام خواهد کرد. اگر ثابت شود که بچه شیرها فرزندان شیرهای باغ وحش بابلسر نیستند آن موقع معلوم می‌شود که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده‌اند و متعاقب آن دستور قضایی صادر خواهد ‌شود.”

___________________________________

اخبار مرتبط:

مرگ یک توله شیر دیگر در تهران

محمدی زاده: نگهداری حیوانات وحشی جرم است

پدر و مادر توله شیرهای تهران گرد در باغ وحش بابلسر/ تصویری

اظهارات ضد و نقیض مسوولان در مورد شیرهای پیدا شده در تهران

خلیل عقاب ،آزار مجاز توله شیرهای بیمار !!!

۱ Comment

  1. Platypus می‌گه:

    دیدن تصویر توله شیر در زنجیر قلبم را تکان داد . عجب مملکت بی در و پیکریست .هر کسی هر کاری دلش بخواهد می کند . و نهایتا در صورت بازخواست ( اگر اصلا بازخواست و مواخذه ای در کار باشد ) باپرداخت جریمه اندکی ؛ مجددا به کار خود ادامه می دهد . راستش افسرده تر از آن هستم که قادر باشم ، بیشتر دردل کنم .

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN