Subscribe: RSS Twitter

 

دیده بان حقوق حیوانات: رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار گفت: نخستین گروه از نوزادان «تمساح در اسارت» در ایستگاه تحقیقاتی ریکوکش چابهار سر از تخم بیرون آوردند.

‘اشرفعلی حسینی’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون هشت نوزاد تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو) سر از تخم بیرون آوردند، اما مادر اجازه نمی دهد تعداد دقیق تخم ها به وسیله کارشناسان شمارش شود.
وی اظهارداشت: تمساح هایی که به علل مختلف برای اهالی روستاها مزاحمت ایجاد کرده یا به آنان آسیب بدنی زده بودند، در ایستگاه تحقیقاتی ریکوکش نگهداری می شوند. این تمساح ها هم اکنون با شرایط محیطی ایستگاه سازگار شده و برای نخستین بار تخم گذاری و زادآوری کرده اند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار افزود: با این تجربه موفق در ایستگاه ریکوکش، گام مهمی در تکثیر و پرورش گاندو برداشته شده است. این اقدام ضمن جلوگیری از انقراض نسل گاندو، نوزادان تمساح را از تعرض و آسیب دشمنان طبیعی از قبیل بزمجه، روباه، شغال، خدنگ و پرندگان محافظت می کند.
وی شانس بقای نوزادان تمساح در طبیعت را فقط یک درصد عنوان کرد و بیان داشت: با خارج شدن این جانوران از تخم ها که معمولا در تیرماه انجام می شود، آنان خود را به رودخانه ها و آبگیرها رسانده ولی با جاری شدن سیلاب های موسمی شمار زیادی از آنها تلف می شوند.
وی افزود: تخم گذاری تمساح ها معمولا در دسته های ۲۵ ، ۳۲ تا ۳۷ تایی صورت می گیرد که به سن و نوع تغذیه مادر بستگی دارد.
وی گفت: فعالیت ایستگاه تحقیقاتی ‘ریکوکش’ واقع در ۱۲۰ کیلومتری چابهار در گستره ای به وسعت ۱۰ هکتار، از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است و اینک ۱۸ تمساح بالغ به مدت دو سال در آن نگهداری می شوند.
به گفته حسینی ، مطالعه رفتار و عادات زیستی، پایش مداوم، نگهداری و مراقبت از تمساح های آسیب دیده و زادآوری آنها، اهم فعالیتهای ایستگاه تحقیقاتی ریکوکش چابهار است.

__________________________

سرشماری تمساح های مردابی در استان سیستان و بلوچستان

تمساح مردابی با استفاده از میکروچیپ علامت گذاری شد

گاندو، مهربان و مقدس/ تمساح ایرانی خزنده آرام رودخانه سرباز

یک جفت تمساح پوزه کوتاه ایرانی در چابهار به نمایش درآمد

 

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN