Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از کارشناسان حیات وحش، کنترل زاد و ولد بی رویه و افزایش غیرمعمول جمعیت مارهای بوآی پیچیده و عظیم الجثه را در مجمع‌الجزایر پورتوریکو خواستار شده‌اند.

به گزارش ایسنا مطالعات جدید نشان می‌دهد که جمعیت این گونه غیربومی و مهاجم از مارهای بوآ در این جزیره به شکل غیرمعمولی در حال رشد است و این روند باید کنترل شود.

به گزارش لایوساینس، «باب رد» از دانشمندان زیست محیطی در مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا که در این مطالعات جدید حضور داشته خاطر نشان کرد: ما از مواجه و رویارویی با سایر مارهای مهاجم و غیربومی آموخته‌ایم که آگاهی از منشا رشد جمعیت این گونه‌ها و نیز جلوگیری هرچه سریعتر از زاد و ولد بی رویه آنها، برای حفاظت از اکوسیستم‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: زمانی که مارهای غیربومی در سراسر یک منطقه بزرگ بویژه در نواحی جنگلی انبوه بی رویه زیاد شوند، پیدا کردن آنها کار بسیار دشواری خواهد بود و ریشه کن کردن آنها تقریبا غیرممکن می‌شود. در حالی که رشد کنترل نشده جمعیت گونه‌های غیربومی می‌تواند تهدیدی جدی برای گونه‌های بومی و اکوسیستم‌های منطقه باشد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN