Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: یک فروشنده لوازم صوتی در غرب کشور از فروش بلندگو به شکارچیان کبک خودداری می کند.

توفیق یاراحمدی با نصب اطلاعیه ای روی شیشه فروشگاهش اعلام کرده برای جلوگیری از سوء استفاده شکارچیان و دشمنان محیط زیست به آنها اسپیکر نمی فروشد.

یار احمدی در توضیح این تصویر اضافه کرده «جدیدا شکارچیان کبک برای شکار این پرنده از اسپیکر استفاده می کنند و با صدای ضبط شده کبک این پرنده را به میدان قتلش می کشانند. یادمه یک روز بهاری که شبش را در کوه سرفراز شاهو در شهر عزیزم جوانرو خوابیده بودم، با صدای زیبای آواز این پرنده از خواب بیدار شدم، گویی در بهشتی به سر می بردم که وصف آن با زبان و قلم نتوان نمود. با خود اندیشیدم جای این پرنده کوه است یا قفس؟ باید از این پرده محافظت کرد یا اینکه او را کشت؟ یقینا اگر شکارچیان حیوانات و پرندگان را مدتی در سلول انفرادی نگه داشت و یا در یک حادثه جانی قرار بگیرند حال حیوان یا پرنده مظلوم را درک خواهند کرد. من در مغازه خودم بارها شکارچیان کبک را رد کرده و به آنان اسپیکر نفروخته ام و گوشزد نمودم که آنان به نوعی دشمن انسانیت هم هستند. نصب این کاغذ نوشته روی درب مغازه ام فقط برای انجام یک کار فرهنگی بود تا حداقل وظیفه ای را انجام داده باشم.»

Animal-Rights-Watch-ARW-6764 Animal-Rights-Watch-ARW-6763

۱ Comment

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN