Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-7186

دیده بان حقوق حیوانات:توله شیری که در معرض استرس شدید بازدید و آزار بازدیدکنندگان نمایشگاه گردشگری بود به باغ وحش بازگردانده شد.

در اولین روز برگزاری نمایشگاه محیط زیست (پنجشنبه ۲۴ بهمن)گزارش های مکرری مبنی بر اسارت یک توله شیر در قفس دو متری و رفتار شنیع مالکان و بازدیدکنندگان با این حیوان به مسوولان غرفه دیده بان حقوق حیوانات ارایه شد. این مساله آزارنده از جانب مسوولان دیده بان رسما به یگان حفاظت محیط زیست حاضر در سالن ۳۸ اطلاع داده شد. پیرو این گزارش ماموران جهت برخورد با این مساله اعلام آمادگی کردند که یکی از مسوولان دفتر شکار و صید (خانم ص.) بدون هرگونه بررسی و  اطلاع از مالک توله شیر با اعلام اینکه «برای نمایش حتما مجوز دارد!» از برخورد ماموران جلوگیری کردند. به دلیل شکل برخورد این کارمند و اینکه ظاهرا حیوان آزاری از منظر کارمندان جزء سازمان مجاز شمرده می شود و گاها برای آن مجوز نیز صادر می شود، مسوولان دیده بان اقدام به جمع آوری اسناد تصویری از این نمایش غیر قانونی کردند و مراتب را به مدیران اصلی سازمان اطلاع دادند. یک روز بعد و در روز جمعه، مشخص شد که نمایش این شیر بدون مجوز بوده و مسوولان نیز چنین مساله ای را تایید نمی کنند!

اینکه چرا کارمندان جزء یک سازمان که متولی آموزش حفاظت محیط زیست نیز هست راسا در زمینه نمایش حیوان آزاری با تمام بدآموزیهای آشکار و پنهانش تصمیم می گیرند بر ما نیز پوشیده است، ولی اقدام جهت محدودیت این نمایش را باید گامی مثبت ولو کوچک در اصلاح نگرش حقوق بگیران این سازمان تلقی کرد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN