Subscribe: RSS Twitter

گزارش برگزاری مسابقه ی وت کاپ از زبان برگزار کنندگان: هدف اصلاح شیوۀ اشتباه رایج در مدارس بود!

دیده بان حقوق حیوانات: برگزار کنندگان «وت کاپ» با ارایه گزارشی اقدام عجیب خود برای به مسابقه گذاشتن تشریح موش ها را توجیه کردند. در این گزارش...

ممنوعیت تشریح حیوانات در دانشگاه‌های هند

دیده بان حقوق حیوانات: کمیسیون اعتبارات دانشگاهی هندوستان (UGC) انجام هرگونه کالبدشکافی روی حیوانات را در دانشگاه‌های دامپزشکی و علوم‌زیستی...

عطش خون یا اشتیاق به یادگیری؟ عکسهایی با عنوان فقط برای شوخی!/ تصویری

اخطار! شما می توانید این خبر را بدون تصویر از اینجا مشاهده کنید. این خبر حاوی تصاویر ناراحت کننده است. اگر حساس هستید از دیدن این خبر خود داری...

عطش خون یا اشتیاق به یادگیری؟ عکسهایی با عنوان فقط برای شوخی!/ بدون تصویر

این خبر بدون تصویر است. برای مشاهده خبر کامل همراه با تصاویر اینجا کلیک کنید. دیده بان حقوق حیوانات: دو دانشجوی دختر اوکراینی از دو دانشگاه...

به بهانه عکس یادگاری با سر بریده حیوانات

دیده بان حقوق حیوانات: لزوم یا عدم لزوم وجود حیوانات آزمایشگاهی مقوله ایست که در سال های اخیر با گرایشات مختلف موافق و مخالف به بوته نقد کشیده...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN