Subscribe: RSS Twitter

توله خرس از درد سر بر سینه مادر می گذارد؛ چرا که باور ندارد مادر دیگر نیست. کودک مهر مادری طلب می کند از مادری که ...

 

دیده بان حقوق حیوانات: بلوتوث سیاه! این بار نه برای ناموس و خانواده و جامعه، که برای حیات وحش و طبیعت ایران زمین؛ نه توسط فریب خوردگان ماهواره و شبکه های ضد فرهنگی و شیطان پرست و رمال، که توسط پاک ترین اقوام و ساده ترین مردمان کشور؛ نه از سر لذت و کامیابی و نیاز، که از نادانی و بی اطلاعی و مدیریت غلط.

_____________________________________________________________

فیلم کشتار ناجوانمردانه ماده خرس و دو توله کوچکش

_____________________________________________________________

سالهاست به مدد تکنولوژی و موبایل های با قابلیت فیلمبرداری، جنایات خاموش، قابل رویت و استناد شده اند. همانطور که متجاوزین به ناموس جامعه، از اقدامات شنیع خود فیلمبرداری می کنند، متجاوزین به حق حیات وحش این مرز و بوم نیز تصاویری را بر حافظه تلفن های خود ثبت می کنند که رعشه بر تن بیننده می اندازد. اگر در حیطه تجاوز به عنف، رهگیری و شناسایی سریع انجام می شود، در حیطه حیوانات و حیات وحش و محیط زیست شرایط دقیقا بر عکس است. اینجا نه تنها برخورد ها به کاهش جنایت ختم نشده، که باعث جری تر شدن جانیان طبیعت نیز شده است.

ضجه های معنی دار توله خرسی معصوم

اگر توان دیدن فیلم را داشتید، در جای جای فیلم ضجه های توله خرس هایی را شنیده اید که مادرشان به قتل رسیده و شکم کوچکشان با قساوت دریده شده؛ اما هنوز خون آلود و با  روده هایی بیرون آمده راه می روند و در جستجوی حمایتی ناممکن دور مادر می گردند. می گردند و ضجه می زنند و مِهر رفته اش را طلب می کنند. ضجه هایی انسانی از توله هایی که سهم اندکشان از دنیای نامردی ها، چند بار دیدن خورشید است و شکمی دریده و مادری مرده.

جریمه های چند صد هزار تومانی برای جنایات میلیونی

اگر قرار باشد باز هم به رسم گذشته عمل شود، این بار هم سه جانی جریمه ۷۰۰ هزار تومانی خواهند داد و خواهند رهید. تفنگشان باز پس داده خواهد شد و آماده خواهند بود برای جنبنده بعدی، جنبنده ای که پوست قاچاقش میلیون میلیون خرید و فروش می شود. آیا این شکل برخورد جنایتی اینچنین را تبدیل به فعالیتی سود ده نمی کند؟ وقتی قنداق تفنگ قاتل، از جریمه این جنایت قیمتی تر است، هر تفنگ به دستی با دیدن حیوانی که پوستی گران بها به تن دارد ترغیب به شلیک خواهد شد. بهانه نجات رمه و گاو و گوسفند هم که تا کنون محکمه پسند بوده و رهاننده جانی از زندان.

ثبت حد اقل مجازات برای اکثر جنایات

جنایتی بدتر از آنچه در این فیلم سیاه دیده می شود برای حیات وحش متصور نیست. آیا واژه «حداکثر مجازات» اینجا کاربردی خواهد داشت؟ یا طبق روال مرسوم، با درخواست تجدید نظر و پیگیری و مظلوم نمایی و فراموشی رسانه ها، خاطی به حداقل مجازات محکوم خواهد شد؟ اصولا آیا چنین فردی باید حق بازگشت به طبیعت را داشته باشد؟ و باید بتواند گاو و گوسفندش را در مناطق حفاظت شده و ممنوعه بچراند؟ و تفنگ به دست بگیرد؟ و بکشد؟ و خاطرات مردانگی اش را در برخورد با خرس و رهایی از دادگاه و محاکمه برای دیگران تعریف کند؟ و از جثه بزرگ خرس مادر بگوید؟ و از جذابیت کشتن خرس داستان ها بسازد؟

جریمه نقدی، غیر آموزنده و ناتوان از بازدارندگی

تا امروز نه جریمه ای باعث کاهش کشتار حیات وحش شده و نه حتی باعث شده تفنگ به دستان رها شده در طبیعت، جمله ای به اطلاعاتشان بیافزایند. وقتی قاتل خرسی در مرکز ایران، آن را با خرس قطبی اشتباه می گیرد، تمام سیستم آموزشی و زیست محیطی و ارگان های مسوول حیات وحش و محیط زیست باید نگاهی خاص به پشت سر بیاندازند! آیا تمام آنچه باید می شد را انجام داده ایم؟ آیا این فیلم مختصر آموزش، پرورش، اخلاق، قانون، انسانیت، شعور و دانش آموزش داده شده را زیر سووال نمی برد؟

نیت جریمه: کسب مال ناچیز به سود دولت یا اصلاح مجرم؟

شاید وقت آن است که بپرسیم نیت اصلی محکمه و محاکمه چیست؟ واریز مال اندک به خزانه دولت؟ اخذ ضرر و زیان وارده به طبیعت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست؟ تنبیه مجرم؟ آگاه کردن جامعه؟ یا… پیشگیری از تکرار جرم؟

مبالغ اندک جریمه و تنبیهات قابل صرف نظر کردن در حیطه محیط زیست و حیات وحش، نه هدف است و نه برای رسیدن به هدف، مفید. نه مجرمی با پرداخت چنین جرایمی اصلاح خواهد شد و نه سایرین درس عبرت خواهند گرفت. شرایط فعلی همه را برای تجاوز به حقوق حیوانات و محیط زیست جری تر خواهد کرد.

داشتن اسلحه عادی تر از چوبدستی!

حداکثر مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم به عنوان محاربه اعدام است. افراد زیادی مجوز حمل سلاح دارند و بسیاری هم بدون چنین مجوزی مسلحند. در موارد متعددی، حتی افراد مجاز که از نظر روانی هم تست شده اند، به خاطر مسایل ناموسی اسلحه می کشند و همسر و فرزند خویش را به گلوله می بندند. ضاهرا دسترسی به اسلحه چندان هم سخت نیست. رسیدن به سن قانونی و پایان خدمت سربازی شاید سخت ترین شرایط آن باشند. هرچند که خواندن صفحه حوادث روزنامه ها، شرایط راحت تری را برای خرید قاچاق اسلحه معرفی می کند.

بی اطلاعی از اسلحه های موجود

سالها پیش قرار بود اسلحه های غیر مجاز تحویل شوند و هیچ سلاح بی مجوزی باقی نماند. اخبار رسانه ها از عدم موفقیت این طرح می گوید و البته اتفاقات شنیع زیست محیطی نیز موید این مطلب است. سلاح به دستانی که از شلیک به ارزشمند ترین حیوانات نیز باکی ندارند و هیچ بانک اطلاعاتی دقیقی هم از اعمال آنها در دست نیست.

و آخر اینکه جریمه فرهنگی موثرتر از جرایم بی اثر مالی

برای فردی که نمی داند، جریمه مادی دانایی به ارمغان نخواهد آورد. راه حل ندانستن، آموزش است و تقدیم دانش. اگر این قاتل خرس ها سفری به تهران داشته باشد و یک هفته میهمان گروه های فعال حقوق حیوانات و محیط زیست باشد، ارزش حیواناتی که جانشان را گرفته بهتر درک کند. حیواناتی که طبیعت گردان برای دیدنش حاضرند بیش از جریمه این کشتار نابخردانه هزینه کنند تا صاحب فقط یک عکس آنها شوند و خاطره دیدارش را در زیستگاه طبیعی، عمری به دوش کشند. در کنار جرایم قانونی و جبران ضرر و زیان وارده به طبیعت، محکوم شدن نادان به دانستن مفیدترین کاری است که برای جلوگیری از تکرار این جنایت می توان انجام داد.

شاید جالب ترین حکم قضایی در این زمینه، حکم دادگاه شیراز باشد برای مجرمی که الاغی را به جرم خوردن محصولات جالیزش آتش زده بود: حفظ کردن ۵۰ حدیث در زمینه حقوق حیوانات و قبول شدن در امتحان آن!

دیده بان حقوق حیوانات، جهت آموزش این فرد و مجرمین مشابه اعلام آمادگی می کند و سایر گروه های فعال حیات وحش و حقوق حیوانات را نیز جهت اعلام آمادگی فرا می خواند.

کشتار - نقض حقوق حیوانات

پیکر ماده خرس کشته شده

کشتار - نقض حقوق حیوانات

شکارچی در حال فیلمبرداری...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

... و کارگردانی صحنه.

کشتار - نقض حقوق حیوانات

که بچه های زخمی کدام طرف باشند که بهتر در فیلم دیده شوند

کشتار - نقض حقوق حیوانات

... و دیگری برای فیلم و عکس یادگاری چگونه سر خرس را بالا بگیرد.

کشتار - نقض حقوق حیوانات

که این افتخار بزرگ چگونه بهتر(!) در فیلم دیده شود

کشتار - نقض حقوق حیوانات

قطاری از فشنگ نشان دهنده میزان مردانگی شکارچی است

کشتار - نقض حقوق حیوانات

نفر دوم در گرفتن فیلم و عکس یادگاری وارد تر است

کشتار - نقض حقوق حیوانات

می داند چطور یک حیوان زخمی را به دست بگیرد...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

و زخم افتخار آمیزش را به دوربین نمایش دهد...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

می داند چطور خرسی را از گوش بلند کند...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

کنترل کند...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

بچرخاند...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

نمایش دهد...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

و...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

پرتاب کند.

کشتار - نقض حقوق حیوانات

خدایی هست که این دست های رو به آسمان را می بیند

کشتار - نقض حقوق حیوانات

این پیکر خونین...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

و این مظلومیت بی حد را.

کشتار - نقض حقوق حیوانات

و بی شک، این صحنه را نیز خواهد دید. طلب مظلومانه مهر مادری...

کشتار - نقض حقوق حیوانات

با فشردن سری کودکانه به سینه ای ستبر و بی جان...

_______________________________

خبر مرتبط :

قتل خرس قهوه ای در سراب توسط شکارچیان/ تصویری

دوباره خرس خشمگین به جای بیهوشی کشته شد!

حمله خرس خشمگین به ۳ روستا در سراب

سر بریدن یک خرس با کارد قصابی در کجور و عکاسی از آن/ تصویر

پس از چهار روز رها شدن در آب رودخانه؛ خرس قهوه ای با صورت پر از ساچمه کشته شد+عکس

مرگ یک خرس در اثر برخورد با قطار در مازندان

دهلران: نیم ساعت جدال خونین و انصراف خرس وحشی از خوردن چوپان!!!

حمله خرسهای خاکستری به یک روستا در شهرستان لردگان

شکار خرس از روبروی هتل در همدان !!!

نقل مکان خرس‌های قحطی زده به مناطق شهری تگزاس

تصادف مرگبار یک خودرو با خرس

توله خرس هایی که مادرشان یک محیط بان است/ تصویری

سرقت ناموفق توله خرس های یتیم گیلان/ دستگیری سارقین

نگهداری دو توله خرس در پارک کوهستان لرستان/ تصویری

تصاویری از دو توله خرس بی مادر در خرم آباد

تصاویر کشاورزی که سرپرست دو توله خرس گمشده شد/ هشدار کارشناسان

مهر مادری یک خرس/ تصویر

کشف دو قلاده توله خرس قهوه ای در شهرستان تالش

۱۸۸ Comments

 1. سیاوش می‌گه:

  نمی شود چیزی گفت …

  شاید اگر توان گفتن داشتم همه ی فحش های […] که بلد بودم را نثار زنده و مرده ی این قطعات دوپای متعفن می کردم …

  خواهش می کنم دست کم برای اینکه باور کنیم گونه ی شریفِ “اشرفِ” مان تا چه حد ساقط از همه ی درجات اخلاقی است تصویر مشخص چهره ی این دوپاهای منحوس را منتشر کنید …

  مادرمان زمین ننگ خواهد داشت از تحمل بار اجساد این شیاطین …

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   شناسایی این افراد برای مسوولین کار سختی نیست.
   بر اساس قوانین جاری و تا قبل از برگزاری دادگاه از انتشار تصاویر خودداری خواهیم کرد. در صورت عدم برخورد با این افراد، تصاویر واضح صورت هر دو منتشر خواهد شد.

 2. حمیدرضا قاسمی راد می‌گه:

  از دیدن این صحنه ها از انسان بودن خودم نفرت پیدا کردم، جمله ای که در زیر عکس نوشته اید به تمام وجودم آتش زد، آرزو می کنم و از خداوند می خواهم این آدمهای پلید مرگ […] و […] خود را به فجیع ترین وضع ممکن نظاره گر باشند، ضجه های این دو توله خرس دیوانه ام کرده است.

 3. میثم می‌گه:

  عذر میخوام اینجوری میگم. ولی عدم وجود شعور برای این دو نفر محرز شده است.

 4. سعيد می‌گه:

  به امید خدا کشوری خواهیم داشت متعفن از زباله با دریاچه ها و رودخانه های خشک شده و جنگل های به خاطره پیوسته و حیواناتی که آرزو میکردند کاش در کشوری دیگر زندگی میکردند شاید اینچنین دردناک کشته نمی شدند و انسانهای […] که هر موجود جانداری را به قصد لذت میکشد و فرق بین خرس قطبی و قهوه ای را نمیفهد و آیا اصلا او میفهمد ؟ همچنان که مسئولین مربوطه نفهمیدند و نخواهند فهمید .

 5. شیرین می‌گه:

  به نظرم شکارچی‏ها نفرت‏انگیزترین انسانها هستند (اگر بتوان آنها را در این رده طبقه بندی کرد)، خواه شکارچی حان و مال و ناموس بشر باشندف خواه شکارچی حیات‏وحش

 6. چجوری میشه با جریمه و زندان این ننگ رو پاک کرد؟! این چه صحنه ای بود؟ باورم نمیشه….

 7. amir می‌گه:

  سلام

  خواهش می کنم تصاویرشان را منتشر کنید …
  از شما تمنا می کنم این کار را بکنید خود من هم در چندین سایتی که دارم این تصاویر چهره آنها را منتشر می کنم و چنان بمب گوگلی راه می اندازم که آبرویشان برود … کاری می کتم این بی […] تو ده خودشون هم نتونن سر بالا بیارند …

  • گلستانی می‌گه:

   اگر واقعا طرفدار حقوق حیوانات هستید باید این عکس رو روی صفحه اول سایت واضح بذارید و اطلاع رسانی کنید که حداقل جامعه اطرافشون البته اگر مثل اینها ( …… نباشن) بشناسنشون که با چه ……..دارن زندگی می کنن اینجوری همه هم این عکس رو منتشر می کنن و گیر می افتن، اما اگر نیت دیگه ای دارید و فقط می خواید شعار بدید مماشات کنید ما هم تکلیف خودمون رو می فهمیم

   • R.SH می‌گه:

    دیده بان حقوق حیوانات ایران :
    دوست گرامی ضمن درود دوباره ، همانطور که پاسخ داده شد… این افراد دستگیر شده و در اختیار قانون قرار گرفته اند ….. دیده بان حقوق حیوانات از روزی که شروع به فعالیت کرده تمام فعالیها خود را به طور شفاف اعلام کرده و خواهد کرد ، و غرض از نمایش این فیلم سیاه شعارگونه نبوده و نخواهد بود . از اینکه باعث آزرده شدن خاطر شما به خاطر این فیلم سیاه شدیم… پوزش می طلبیم ، و حتمآ در گزارشات بعدی از روند دستگیری ، دادگاه و حکم اعلام شده ،شما دوستان گرامی را مطلع خواهیم کرد .

 8. امیر می‌گه:

  خدا ازشون نگذره…بی رحم ها…خدا ازشون نگذره

 9. گلستانی می‌گه:

  الان باید منتشر کنید که گیر بیفتن، حکم که صادر شد و اونا رفتن به چه دردی می خوره؟

  • R.SH می‌گه:

   دیده بان حقوق حیوانات ایران :
   دوست گرامی با سپاس از شما ، خوشبختانه این افراد دستگیر شده و در اختیار قانون قرار گرفته اند. خبر دستگیری متعاقبا اعلام خواهد شد.
   با سپاس ،

   • گلستانی می‌گه:

    می دونم چونمن بعد از دیدن این خبر شخصا به محیط زیست مراجعه کردم و این خبر خوب که این انسان نماها دستگیرشدن رو دریافت کردم اما مسئله اینه که چه مجازاتی برای اونها در نظر گرفته می شه ؟ گمون نکنم بیشتر از جریمه نقدی باشه که این اصلا مجازاتی به حساب نمی یاد!

    • R.SH می‌گه:

     دیده بان حقوق حیوانات : درود دوست گرامی جناب گلستانی
     دقیقآ حق با شماست … ما هم در این خبر به این مسئله پرداختیم ، حال سعی داریم که روند منطقی برای این پرونده اجرا شود … حتمآ شما دوستان گرامی و همراه را در جریان قرار خواهیم داد.
     با سپاس

 10. محمد مهدیان می‌گه:

  ناله خرس بسیار آزاردهندس
  صورت اون وحشی‌ها که فرق خرس قطبی و قهوه‌ای رو نمی‌دونن برای شناسایی باید پخش بشه.
  حیوانات هم آسایش ندارن. خدایا داد آنها را بستان.

 11. ایمان می‌گه:

  نارحت نیستم …………..چون مطمینم مادر طبیعت از خون اون خرس مادر و بچه هاش نمی گذره در ضمن نمی خوام توهین کنم ولی من فکر نمی کنم یه ادم سالم و […] این کارارو بکنه …………..واقعا چه مملکت شیر تو شیریه که دست این ۲ تا ادم روانی اسلحه هست……………………..

 12. محمد می‌گه:

  با سلام
  لطفا با انتشار این عکس‌ها و تهیه طوماری از مردم درخواست کنید که این طومار را امضا کرده و از مسئولات بخواهیم که مجازات سنگین‌تری برای افرادی که چنین جنایاتی انجام می‌دهند، در نظر بگیرند.
  شاید از این طریق بتوانیم کمکی در راه حفظ حقوق حیوانات انجام دهیم.

 13. آزاده می‌گه:

  وای خدا…. خدا…
  چقدر صبر… دیوانه شدم…
  وحشی گری تا کجا…. به دو توله بیگناه و معصوم هم رحم نکردند؟!!
  اینا به چی اعتقاد دارند؟…
  تمام تنم داره میلرزه… نتونستم فیلم رو ببینم ولی با دیدن تصاویر همه چی معلوم بود…
  این انسانهای بی رحم… این قاتلین بی وجدان حتی اگه الان به بدترین شکل مجازات نشن مطمئنم سرنوشت وحشتناکی در انتظارشون هست…چون اونا تا ابد نفرین شدگان طبیعت هستند…
  نفرین ابدی بر آنان…

  • شهرزاد می‌گه:

   نفرین دامنگیر و سرنوشت وحشتناکی در کار نیست.یه عمره خودمون رو با این حرفا دلخوش کردیم.اگر این ها مجازات نشن هیچ موجود ماورایی و هیچ قدرتی در طبیعت هم مجازاتشون نمیکنه و مثل همین امروز هرثانیه به تعداد این انسان ها اضافه میشه.

 14. آخانی می‌گه:

  در کشوری که مهندسان و دکترهای تحصیل کرده اش جز سد سازی و توجیه آنها در طرحهای ارزیابی ندارند از جوامع محلی بی سواد چه انتظاری است. جنایت سد سازها صدها هزار برابر دلخراش تر از این صحنه ها است. اینها آگاهانه یزد وار میلیونها موجود بی گناه را تشنه می کشند.

 15. مریم می‌گه:

  شما به عنوان دیده بان حقوق حیوانات ,چه با این افراد حال به هم زن برخوردی شود یا نشود موظفید که تصویرشان را منتشر کنید.

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   دوست عزیز!
   این افراد دستگیر شده اند و معرفی با نام کامل یا انتشار تصویر آنها قبل از اثبات جرم، قابل پیگرد قضایی است. دیده بان برای روشنگری، قبل از هر چیز باید بماند… با رفتار غیر قانونی نمی توان و نباید پیش رفت، چرا که در بلند مدت فقط و فقط راهکار قانونی پاسخگو است. دیدن چهره این افراد مشکلی را حل نمی کند، بجز سیل نفرین که روانه زندگی و خانواده و خود این افراد کند و داغ دل طرفداران حقوق حیوانات را تازه کند. یکی از بزرگترین مشکلات در چنین شرایطی اقدامات آنی و فراموش شدن ماجراست پس از مدتی کوتاه. برای حل مشکل صبور باشید اما همواره پیگیر.

 16. محمود می‌گه:

  ای خدا متاسقم که انسانم
  ای حیوان متاسفم که انسانم
  ای انسان متاسفم که انسانم
  با این هم جنایت

 17. حمید مقدم می‌گه:

  من هر چی فکر میکنم هیچ انگیزه و توجیهی برای این شکنجه ی احمقانه پیدا نمیکنم ..
  این افراد قطعا مجرمین خطرناک هستند
  پیشنهاد میکنم تا جایی که میتونیم همه با هم این خبر رو گسترش بدیم اگه این خبر تو چند تا روزنامه و خبرگزاری انعکاس پیدا کنه و برای مردم حساسیت ایجاد بشه ، دوستان با جدیت بیشتری موضوع رو پیگیری کنند
  با تشکر از شما

 18. دکتر رضا می‌گه:

  با سلام و درود – واقعا تصاویر دردناک و ظالمانه و بسیار متاثر کننده هست !!! به راستی چه کسی گفته ما اشرف مخلوقاتیم ؟؟؟؟ این حد قساوت و خوی درندگی آن هم نه در شهر بلکه در حیات وحش که منطقه زیستی و طبیعی این حیوانات است !!! به راستی این حیوانات در کجای مملکت ما در امان هستن ؟؟؟ متاسفم برای این سیستم مدیریتی و این قوانین ضعیف و این همه فقر فرهنگی !!! ستاندن جانی که خداوند داده پست ترین کاری است که از یک انسان میتواند سر بزند . قطعا پیش از مرگ این خرس مادر و توله هایش شرف و وجدان و انسانیت افراد شکارگر هستش که دچار مرگ شده ! ننگ بر تو ای انسان متوحش ! ننگ بر تو باد . یا حق

 19. علیرضا می‌گه:

  تا وقتی “قانون” وجود نداشته باشه و اونهایی هم که وجود دارند بهیچ وجه اجرا نشوند، این جنایات برای کثافتهایی مثل اینها مثل آب خوردن خواهند بود.
  تا وقتی هنوز افسانه های “خرس آدم دزد” “گرگ آدم خوار” و “روباه مکار” بین ملت […] و […] دهن به دهن بگردد همه این جنایتها متحمل خواهد بود.
  تا وقتی سازمان محیط زیست خود صادر کننده حکم قتل عام حیات وحش – برگزار کننده سیرک و نمایشهای حیوان آزاری دیگه – یک مشت […]، تفنگ به دستهای قاتل و روان پریش انجام این وحشیگریها براشون مثل آب خوردنه…
  برید به حال انسان بودنتون گریه کنید به حال ایرانی بودنتون هم زار بزنید،
  اینجا ایران است! سرزمین شیران است!
  با تمدنی به کپک زدگی هزاره ها!!!!!!!!!

 20. ژیما معصومی می‌گه:

  مسئولین بدون شک مطابق سابق کاری نمی کنند ، ما چه کاری می تونیم بکنیم.دیدن و تاسف خوردن فایده ای نداره.

 21. بی نام می‌گه:

  من شکارچیم اما اینها جنایتکارند! شک نکنید حتی اگه قانون کاری نکنه دست طبیعت جواب بدی به اینها می ده! متاسفانه گروههای مافیایی دست شکارچی واقعی که بیشترین دوستادار حیات وحش هست رو از مناطق کوتاه کرده تا اینها مزاحمی نداشته باشند!

  • ضد شکار می‌گه:

   همه شکارچی ها جنایتکارند. بیخودی بین خودت و اینا مرز تعیین نکن. کسی که از ۲۰۰ متری با اسلحه حیوون می کشه چطوری میتونه بیشترین دوستدار حیات وحش باشه؟ شکارچی قاتل حیات وحشه نه دوستدارش. اگر فکر می کنی این روش درست دوست داشتنه، در مورد دوست داشتن مادر و پدر و زن و بچت چی داری بگی؟

 22. محسن می‌گه:

  این افراد را باید اعدام کرد

 23. خدا ازشون نگذره…بی رحم ها…خدا ازشون نگذره

  خدا لعنتشون کنه…..این کوچووووولو های بیگناه چقدر زجر کشیدن….

 24. حامی حیوانات می‌گه:

  انجمن حمایت از حیوانات شوخی می کنه یا دچار توهم شدن؟ هر چند وقت یک بار بعد حل شدن مسایل یک نامه ای مینویسن و دلشونو خوش می کنن! آگهی دادن که:

  “متاسفانه در چند روز گذشته گزارش و فیلمی به دفتر انجمن رسیده است… با پیگیری انجمن حمایت از حیوانات مشخصات فرد جانی نیز توسط مطلعین محلی مشخص شده است … با ارسال اطلاعات به دادستانی استان اصفهان و پیگیری ماجرا توسط انجمن حمایت از حیوانات، اکنون گروهی از سوی دادستان استان اصفهان مسئول پیگیری این جنایت شده اند … انجمن حمایت از حیوانات تا کسب اطمینان از دستگیری و مجازات خاطیان پرونده این جنایت را پیگیری خواهد کرد.

  • آرش می‌گه:

   دلشون خوشه! به دادستانی دستور میدن اونم بعد از دستگیری شکارچی :))

  • یوسف می‌گه:

   با سلام عرض ادب خدمت تمامی انسانهای شریف و دلسوز محیط زیست علی الخصوص شما دوست حامی حیوانات .مصرانه و عاجزانه از شما خواهشمندم که در انجام وظایف سنگینتون کوتاهی نکنید من وقتی این صحنه های وحشیانه رو دیدم باید بگم انسان نتنها اشرف مخلوقات نیست بله موجودی پست زبون است که کشتن حیوانات بی گناه که حتی خرس مادری که ۲ توله در کنارش داره رو برا خودش افتخاری میدونه امید وارم روح حیوانات حیات وحش کشته شده توسط این جنایت کارها روزی گریبانشون رو بگیره و تقاص پس بدند .من واقعا از قصه دارم اشک می ریزم و برا ایران […] متاسفم

 25. دستان علوی می‌گه:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  با اینکه دوست داشتم فیلم را ببینم و بفهمم این مردمان سنگدل به چه زبانی حرف می زنند ولی از شدت ناراحتی فقط ۵ ثانیه از آن را دیدم . فریاد […] شیعه بودن ما گوش آسمان و زمین را کر کرده است در حالی که شیرخدا گفت :
  اگر پادشاهی اقلیم های گوناگون را به من بدهند حاضر نیستم دانه ای را از دهان مورچه ای بگیرم . حال باید فکر کنیم در قبال کدام پادشاهی چنین جنایاتی را مرتکب می شویم . دو سال پیش هم در منطقه ی دهاقان پلنگی را عشایر مسلح با گلوله زدند و هنگامی که این موضوع را به سازمان محیط زیست گفتم و از آنها خواستم هرچه سریع تر این منطقه را منطقه ی حفاظت شده اعلام کنند گفتند در جوابم گفتند مگر هر کجا پلنگ دارد باید حفاظت شده بشود . من هم گفتم ببخشید نمی دانستم در محله ی ما ۷۰ قلاده پلنگ وجود دارد .

 26. فرهاد می‌گه:

  […]،امروز اعصاب ندارم […] دوست داشتی با خودت اینکارو می کردن.

 27. امیر می‌گه:

  اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
  اگه چشت دنبال پوست حیوونه پس چرا زجرکشش می کنی!!
  اعصابم ریخت بهم با این افراد باید مثل خودشون رفتار کرد

  • iman می‌گه:

   امیر جان این رفتارها فرقی با جنایت نداره، کشتن آدم یا کشتن یه حیوون بیپناه با صدای ناتوانی و معصومی بچه ها
   همه اینها به خاطر فرهنگ ، […] ماست

 28. […] دیگر نیست. کودک مهر مادری طلب می کند از مادری که … همه تصاویر + فیلم و توضیحات (+۱۸) __________________ ..► HamMihan in your blogراهنمایـی وبلاگ […]

 29. saeed می‌گه:

  ما یک عده هم قسم شده ایم و حتما بچه خود این شکارچیو پیدا و مثل خودش که ایت توله خرسهارو کشت بچشو خواهیم […] مطمین باشید

 30. […] سمیرم، با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.انتشار تصاویر تکان دهنده کشتار یک ماده خرس و دو توله اش توسط دیده بان حقوق حیوانات و انعکاس این خبر در رسانه […]

 31. god is love می‌گه:

  […] وقتی همه چیز بی قانونیه این نباشه؟!

 32. وقتی آدم میبینه که یه ببر موقعه دریدن شکمه شکارش ، میبینه که بچه تو شکم داره و از خوردن اون منصرف میشه و مدتها با ناراحتی یه گوشه میشینه ، با دیدن یه همچین آدمهایی ، شرمنده ی انسان بودن باید باشیم. عمل وحشیانه ی این شکارچیان ، هیچ فرقی با قتل انسانها نداره. چه مجازاتی میتونه ضجه های این دو بچه خرس رو که با وجود دریده شدن شکمشون ، مادر به قتل رسیده ی خودشونو صدا میکنن و خودشون هم قربانی رفتار غیر انسانی و حتی غیر حیوانی میشن ، جبران کنه!!؟؟ این انسانها ، همونهایی هستن که به راحتی مرتکب قتل انسانهای دیگه میشن و وجودشون برای زندگی بشر خطرناکه. اگر کسانیکه قدرت و توانایی دفاع از حیوانهای مظلوم و صدور رآی برای مجازات سنگین این انسانهای کافر رو دارن ، به داد آنها نرسند ، در پیشگاه خداوند مسئول هستند. این نجاسات باید مطمئن باشن که خدا از خون بندگانش نمیگذره. از خدا میخوام که این افات در همین دنیا ، دچار شدیدترین مجازات ، بدتر از بلایی که سر این دو طفل و مادرشون آوردن ، بشن تا درس عبرتی باشن برای کسانی که بویی از انسانیت نبردن. به امید روزی که همه بفهمن “حق الناس ” فقط شامل انسانها نیست.

 33. امیر می‌گه:

  اینطور آدم هارو باید چند بار به دار آویخت ، شما کار خوبی نکردید این عکس هارو منتشر کردید به خدا از لحاظ روحی داغون شدم
  لعنت […]

 34. حسن می‌گه:

  خدایا خدایا
  بی شرم و وقاهت ما انسانها تا کجاست ؟!
  قصاوت و سنگدلی آیا تمامی دارد ؟
  رفتارهای وحشیانه و احمقانه برخی از ما […] کجا و تعالیم انبیا کجا؟
  اگر بشود نام آنها را انسان گذاشت ، پس حیوان بودن بهتر است .!
  وای بر انسان نمایی مثل قاتل این خرسهای بی گناه
  خرس کوچلوی بی گناه ! من به سهم خودم از انسان بودنم از تو معذرت می خواهم.

 35. امید می‌گه:

  خیلی حالم بده، خیلی زیاااااد
  اون توله ها به معصومانه ترین حالت توسط موجوداتی تهوع آور از بین رفتن. و اون مادر بیچاره که توان حمایت از بچه های بی پناهش رو نداشت.
  امیدوارم این موجدات متعفن اعدام نشن و تو این دنیا عمر طولانی و پر از زجر و عذاب داشته باشن….

 36. مهدی می‌گه:

  تصاویر تکان دهنده ای است که نشان دهنده استعداد تنزل انسان ها به پست ترین درجه ممکن می باشد.
  این افراد تنها گوشه ای از جنایاتی می باشد که در حیات وحش وطن مان اتفاق می افتد. چه بسا افراد بسیاری به این قبیل جنایات دست زده و کسی مطلع نگردد. این دو انسان جاهل در صورتی که از خودشان فیلم نمی گرفتند، هیچ یک از ما از این عمل مشمئز کننده و ذلت بار برای مقام انسان با خبر نمی شدیم.

 37. […] سمیرم، با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. انتشار تصاویر تکان دهنده کشتار یک ماده خرس و دو توله اش توسط دیده بان حقوق حیوانات و انعکاس این خبر در رسانه […]

 38. ناشناس می‌گه:

  منشور حقوق حیوانات در نهج البلاغه:
  در رساندن حیوانات آن را به دست چوپانی که خیر خواه و مهربان و امین و حافظ که نه سخت گیر باشد و نه ستمکار ،نه تند براند و نه حیوانات را خسته کند بسپار.سپس آنچه از بیت المال جمع آوری شد برای ما بفرست ،تا در نیاز هایی که خدا اجازه فرموده مصرف کنیم .هر گاه حیوانات را به دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا بین شتر و نوزادش جدایی نیفکند و شیر آن را ندوشد تا به بچه اش زیانی وارد نشود . در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند و مراعات حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است بنماید. آنها را در سر راه به درون آب ببرد و از جاده هایی که دو طرف آن علف زار است به جاده بی علف نکشاند و هر چند گاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کند .و هر گاه به آب و علف زار رسید فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند

 39. وحش می‌گه:

  این اولین بار و آخرین بار نیست که در حق حیات وحش ظلم میشود.کلیپ زیر را هم ببینید تا عاملین آن شناسائی و مجازات شوند.
  http://www.youtube.com/watch?v=naKCrbrmYNY

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   دیده بان تعداد زیادی کلیپ های مشابه دریافت کرده و به دلیل جلوگیری از عادی شدن و بی اثر شدن این فیلم ها موقتا از انتشار آنها خودداری می کند. در صورت عدم برخورد مناسب با این رفتار، شرایط متفاوت خواهد بود.

 40. رضا شیرازی می‌گه:

  درسته انسان اشرف مخلوقات هست اما در کشتن حیوانات هم اصولی وجود دارد مهمتر از همه اینها باید علت این رفتار پیدا بشه شاید اگر مثلا این خرس بچه شکارچی رو کشته بود شما حق رو به شکارچی می دادین چیزی که در خیلی از فیلم های سینماهای مطرح دنیا می بینیم!!؟؟! ولی اگر این افراد به دلیل جنون اقدام به چنین کارهایی می کنند (که بیشتر به نظر چنین می رسه) به عقیده من باید بعد از درمان ، این افراد را محکوم به نگهداری از حیوانات یا به قولی محیط بان کرد! چرا که فردی که چنین تبحری در کشتن دارد قطعا راه های جلوگیری از آن را بهتر از هر محیط بانی میداند!

 41. اشکان می‌گه:

  با سلام
  به نظر من باید تفنگشون رو ازشون گرفت و انداختشون تو قفس خرس ها
  باید اینارو زجرکش کرد.

 42. صيفوري می‌گه:

  با سلام
  خداوند لعنت کند کسانی را که به حیات وحش و محیط زیست اسیب می رسانند . هحیط با هر انچه در اوست متعلق به ما وتمام نسل های بعد از ما است.

 43. نويد می‌گه:

  فکر نکنم هیچ جای دنیا جز ایران این اتفاقات فجیع رخ بده واین بخاطر بی اهمیت بودن محیط زیست و حیات وحش در ایران هست،وگرنه قانون مدونی برای این جرایم وجود داشت.متاسفم…

 44. شورانگیز می‌گه:

  عجب صبری خدا دارد.
  این صبر گاهی زیاده از حد لیاقت ما انسانهاست

 45. علی می‌گه:

  برای کسانی که این کار شنیع و دور از انسانیت را انجام داده بسیار متاسفام ولی مطمئن باشند که بلایی که به سر این حیوان بی گناه آورده اند و خونی که ریخته شده است گریبانگیر آنها خواهد شد و بسا که خود و خانواده اشان در خطری بسیار مخوف تر از این افتاده اند

 46. حسین پورمهر می‌گه:

  با سلام
  جدا با وجود چنین موجوداتی نمیشه به انسان بودن خودمون افتخار کنیم هیچ حیونی رو نمیشه پیدا کرد که تا به این حد بی رحم باشه جدا شرم آوره اگه جلوی چنین فردی گرفته نشه و تحت یک درمان جدی قرار نگیره بی شک در آینده خیلی نزدیک صدمه جبران ناپذیری به اطرافیان خودش میزنه چون هیچ انسان سالمی از نظر روانی نمی تونه تا به این حد پست فطرت باشه باید جهت کنترل چنین موجوداتی قوانین سفت و سختی وضع بشه و با یک برخورد شدید تا حد امکان جلوی تکرار چنین رفتاری رو گرفت

 47. حسین می‌گه:

  جدا با وجود چنین موجوداتی نمیشه به انسان بودن خودمون افتخار کنیم هیچ حیونی رو نمیشه پیدا کرد که تا به این حد بی رحم باشه جدا شرم آوره اگه جلوی چنین فردی گرفته نشه و تحت یک درمان جدی قرار نگیره بی شک در آینده خیلی نزدیک صدمه جبران ناپذیری به اطرافیان خودش میزنه چون هیچ انسان سالمی از نظر روانی نمی تونه تا به این حد پست فطرت باشه باید جهت کنترل چنین موجوداتی قوانین سفت و سختی وضع بشه و با یک برخورد شدید تا حد امکان جلوی تکرار چنین رفتاری رو گرفت

 48. mtm می‌گه:

  سلام.
  به نظر من باید […] اینا رو جلوی خودشون بکشن و همچین بلایی سرشون بیارن تا بشه یه درست عبرت برای بقیه….

 49. مهرناز می‌گه:

  واقعا حالم بد شد دارم به این فکر میکنم که اگه کسی تلنگری به حیوانات خونگی من بزنه چه بر سرش میارم چطور میتوننن با حیوانات بی دفاع همچین کاری بکنن
  غیر از اینه که این افراد با این خوی وحشیانه اگر دستشون به آدم ها هم برسه همین بلا رو به سرشون میارن؟
  چرا باید از مجازات فرار کنند

 50. 'گل چای می‌گه:

  با سلام من بعنوان یک حقوق دان خدمت دادستان محترم کشور ورئیس حوزه قضایی اعلام جرم نموده وخواستار مجازات اشد برای عامیل این عمل می باشم

 51. ک.م می‌گه:

  باید به مرگ محکوم شود

 52. محمد می‌گه:

  واقعا جای تاسف داره که هنوز هم اینجور اتفاقاتی در کشورما میافته . . .
  مسلما مقصر اصلی این دونفر نیستند، افراد دیگه ای باید در این جور مناطق اطلاع رسانی کنن که متاسفانه …!

 53. ممقانی می‌گه:

  در خبر آنلاین آمده بود که این اتفاق در سمیرم اتفاق افتاده است واز گفتگوی آنها هم به نظر میرسد که ترکی صحبت نمی کنند و به نظر لهجه فارسی است گرچه خیلی گفتگوهایشان گویانیست !!
  به هر حال به جای اینهمه نظراحساسی ای کاش در جامعه فرهنگ سازی صورت بگیرد که این صد درصد بیشتر از مجازات کسانی که حتما از روی غفلت وناآگاهی این کار را کرده اند، تاثیر گذار تراست. کما اینکه هیچ مجرم حرفه ای از جنایت خودش فیلم تهیه نمی کند و درجامعه پخش نمی کند که فردا برایش گرفتاری بوجود بیاید!!

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   دوست عزیز!
   این افراد توسط اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست در منطقه سمیرم دستگیر شده اند و گزارش این اتفاق در تمام رسانه ها موجود است.
   فرهنگ سازی امری است که در بلند مدت یا حد اقل در میان مدت جوابگو خواهد بود. متاسفانه جمعیت افراد غافل و نا آگاه (به ظن شما) از جمعیت حیات وحش ارزشمند بیشتر است. با شرایط حاضر تاکید صرف بر مسایل اخلاقی و فرهنگی ممکن است منجر به انقراض برخی گونه ها شود.
   در رابطه با مجرم حرفه ای نبودن هم به این گزارش توجه بفرمایید:
   http://arw.ir/?p=10203
   فردی که سابقه مضروب کردن همشاگردی با چاقو، ده ها فقره خلاف مشابه در حیطه محیط زیست، شکار غیر قانونی و شرارت در منطقه داشته به نظر شما فقط غافل و نا آگاه است؟

 54. فرزاد می‌گه:

  سلام
  من در دهات طارم سفلی سرباز معلم بودم! مردم بسیار فقیری که توان تحمل خسارت ۴۰۰هزار تومنی از دست دادن دام رو ندارن! پلنگ و خرس و گرگ تو اون منطقه صدمات زیادی به اهالی و دام هاشون وارد می کنن! فرهنگشون جوری شده که به چشم دشمن به این حیوانات نگاه می کنند! من بهشون حق میدم!
  تو آفریقا حفظ گونه ها واسه اهالی درآمدزا هم هست! چرا اینجا یه فکری واسه مردم و حیات وحش همراه با هم نمیشه! اگه چوپان گرگ رو نکشه، گرگ اونو یا دامش رو میکشه! چلره چیه به نظر شما؟

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   درود بر شما،
   از نظر منطقی سرکار ممنونیم.
   متاسفانه تقابل انسان و حیوان، همواره به ضرر هر دو ختم می شود و مشکل فقط راه حل اخلاقی ندارد.
   دلیل ایراد خسارت توسط جانوران شکارگر به دام اهلی، عمدتا کاهش طعمه است. دلیل کاهش طعمه، چرای غیر مجاز احشام در مراتع محل زیست آنها و کاهش علوفه و در نتیجه کاهش تعداد طعمه است. از طرفی شکار بی رویه مجاز و غیر مجاز، انواع صید و زنده گیری، تصادفات هم بر تعداد طعمه اثر دارد که تمام اینها منشا انسانی دارد. عکس العمل طبیعی یک شکارگر طبیعی به مجموعه این رخداد ها، استفاده از دام های اهلی است و به خطر انداختن جان خود.
   از دیگر سو به دلیل تمام آنچه بیان شد، سازمان محیط زیست جهت جبران خسارت وارده از جانب حیات وحش به دامداران ابراز آمادگی کرده است و در صورت اثبات از بین رفتن دام. رمه به این دلیل، دامدار چندان هم متضرر نخواهد شد. مشکل جایی رخ می دهد که رمه ای که در حالت عادی و یا به دلیل بیماری می میرد، به صورت صوری توسط سگ ها دریده شده و به عنوان حمله حیواناتی چون گرگ و پلنگ به سازمان گزارش می شود.
   در آفریقا، درآمدزایی حیات وحش در برخی مناطق، حیات وحش را تبدیل به عروسک های دست آموز کرده که مساله ای است عمیقا غیر طبیعی و ضد طبیعی.
   کشتن آدم توسط گرگ و حیوانات مشابه، بسیار کم تعداد بوده و کشتار دام هم به دلایلی که ذکر آن رفت.
   با این اوصاف سووال مشابهی وجود دارد: آیا به دلیل کشتار سالانه چند ده هزار نفر در تصادفات و برخورد با خودرو، باید خودرو ها را نابود کرد؟ باید فقط بر مسایل اخلاقی تکیه کرد و به مردم آموزش داد که از خط ممتد عبور نکنند و به همه اطمینان کرد؟ یا در کنار کار فرهنگی، با اقتدار تمام با درصد بسیار اندک متخلفان فرصت طلب که خود و مردم و بودجه مملکت را هدر می دهند برخورد کرد؟
   نکته: هزینه شکار یک مرغ مگس در آمریکای شمالی، تا ۲۰۰۰۰۰ دلار است، عددی معادل بیش از دویست میلیون تومان برای پرنده ای با ۲ گرم وزن. جالب اینجاست که این پرنده همانند سار و قمری در تمام خانه ها یافت می شود و مردم برا آنها ظرف غذاخوری تعبیه می کنند ام هر شکل نگهداری خود پرنده، قطعات، تخم و لانه آن بدون مجوز و توجیه مشمول این جریمه است! در حالی که جریمه کشتن یوزپلنگ در ایران ۲۰ میلیون تومان است!

   • علی می‌گه:

    درآمد سرانه در ایالات متحده چقدر است و در ایران چقدر. قیاس مع الفارق نکنید.
    آمریکا: ۴۶,۸۶۰
    ایران: ۵,۴۴۹

    • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

     با این حساب جریمه کشتن یک مرغ مگس در آمریکا معادل چهار سال درآمد سرانه است و جریمه کشتن یک یوز ایرانی هم معادل چهار سال در آمد سرانه ایرانی. اطلاعی از تعداد یوز ایرانی موجود در جهان دارید؟! و مطلعید که کشتن بسیاری از پرندگان ۱۵۰۰۰ تومان جریمه دارد و اعمال هم نمی شود؟!

 55. علی می‌گه:

  وای بر انسان ، این موجود در خساران و زیانکار.
  ای خدای مهربان پناه می برم به تو از وجود چنین قلب و روح و احساس بد آدمی.
  ای انسان تو چطور اشرف مخلوقات هستی ؟ و چنین می کنی.
  بخدا سوگند وقتی مظلومیت این بچه خرسها را دیدم تنم لرزید و از انسان بودنم خجل و شرمنده شدم و چند دقیقه ای گریه کردم.
  خدای مهربان بدرستی فرموده
  والعصر ان الانسان لفی خسر – خداوند به عصر و آفرینش سوگند خورده که همه انسانها در خسران و خطا کاریند مگر …
  بسیار مواظب باشیم که ما در این گروه زیانکار قرار نگیریم.
  مظلومیت فرزند خودتان را که در درد به شما پناه می آورد را به یاد آورید و تجسم کنید ظلم بی انتها و مظلومیت ای بچه خرس بیچاره را
  من به نمایندگی از انسانها موافق با نظرم از خالق این حیوانات معذرت می خواهیم و شرمنده ایم بخدا که نتوانستیم کاری کنیم

 56. schwan می‌گه:

  ای کاش میتونستم کلمه ای مناسب پیدا کنم… بهر حال این اتفاق افتاده و با حرف و سخن کاری دیگه نمیشه برا اون عزیزان کاری کرد! افسوس ……..خیلی ناراحتم! ………باید به خداوند پناه برد!

 57. محمد می‌گه:

  شکار در منطقه سراب کلاً ممنوع است و این آدمهایی که در اون منطقه به شکار می رن بیشترشون کرد هستند.توی تصاویر هم از لباسشون کاملاً مشخصه. متأسفانه شکارچیان کرد همیشه بدون رعایت قوانین و مقررات آزادانه و با خیال راحت در روز روشن و جلوی چشم همه اهالی اون منطقه و با افتخار تمام از مناطق کرد نشین بلند میشن میرن اونجا حیوانات بی گناه را که تعدادشون هم خیلی کم شده، می کشن و پشت ماشینشون انداخته و به قیمتهای گزاف می فروشند. علی رغم اینکه وقتی این آدمها به اون منطقه می رن همه اهالی روستاها خبر دار می شن ولی مسئولین اداره محیط زیست و نیروی انتظامی هیچگونه واکنشی نشان نمی دهند. شاید هم از دیدشون موضوع […] نیست که باید خیلی مراقبت کنند تا خدای ناکرده […] جامعه به خطر نیفتد.

  • js می‌گه:

   آقای محمد، حرف بی اساس شما هم دست کمی از کار اون آدمهای […] نداره. هر دو تاش از روی […] . آخه […] اونها اگه کرد بودن حداقل با زبان کردی حرف میزدن… آخه کجای لباس اون […] کردیه؟؟

 58. آزیتا می‌گه:

  خیلی خیلی ناراحت شدم و دلم خیلی سوخت واقعا که چطور یک انسان میتونه انقدر سنگدل باشه که با حیوونی که بچه داره و نمیتونه حرف بزنه و دردشو بگه اینطوری رفتار بکنه

 59. بی نام می‌گه:

  متاسفانه ایراد اصلی مربوط به […] است که چندان در خصوص اینگونه از جرائم کیفر و مجاراتی پیش بینی نکرده است و اصلا در بسیاری از این موارد اینگونه رفتارها را مجرمانه تعریف نمیکند و حتی کشتن حیوانات را در برخی از موارد مجاز میداند و متاسفانه تا اینگونه است باز هم باید شاهد اینگونه فجایع باشیم

 60. سمانه می‌گه:

  خیلی وحشتناک بود متاسفم واسه این مملکت توی کشورهای دیگه وقتی یه گربه بالای درخت گیر میکنه اتش نشانی خبر میکنن ولی توی کشور ما حیوونای زبون بسته رو صلاخی میکنن

 61. ح دلسوخته می‌گه:

  چی بگم که هر چی فکر کردم چیزی دل اون خرس رو دیگه خنک نمیکنه .
  اگه شکارچی ها رو میشناسین اسم و آدرسشون رو تو اینترنت پخش کنین شاید انسانی پیدا بشه همچین بلایی رو سر تکتکشون بیاره و فیلمشم بعد از کلیپ خودشون میکس کنه برای عبرت بقیه ی انسان نماها دیگه. دستام داره میلرزه کاش اون دو نفر دم دستم بودن و … باعث خجالت و سر افکندگی همه ما ایرانی ها تو دنیا شدند . اگه کسی هنوز مرام داره و بهشون دسترسی داره بدون مجازات “قصاص” نزارینشون چون واقعا نامردیه .

 62. مهدي می‌گه:

  هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا

  آنچه این نا مردمان با جان حیوان میکنند

 63. علی* می‌گه:

  باید سر این افراد احمق و پست تر از حیوون رو بذارن کنار جوی و با چاقو برید…

 64. saeed می‌گه:

  لعنت الله علی القوم الظالمین

 65. بهنوش می‌گه:

  غم انگیز ترین صحنه ی زندگیم را دیدم.من مادر دو فرزندم.با دیدن این فیلم احساس کردم که این اتفاق برای خودم افتاده و قلبم به شدت ازرده شد و نا خود اگاه گریه کردم برای بی کسی و مظلومیت بچه خرس ها و غم بی پایان مادرشان.امیدوارم مسئولین پیگیر با شند و به سزای اعمالشان برسند.
  حیوانات عزیز من از انسان بودن خود شرمنده شدم

 66. آشنا می‌گه:

  پیرمردی فرتوت، چشم چپش کور(از حدقه در اومده بود) و دیگر چشمش کم سو!مدتی با عصا راه میرفت(یه پاش لنگ بود) و پس از آن مدت درازی خانه نشین شد.همسر پیرش هم مثل خودش کور شده بود.پیرمرد هر لحظه آرزوی مرگ میکرد ولی سالها با همین وضع مصیبت بار به زندگی ادامه داد! تا قبل از خانه نشین شدنش چوپانی میکرد. خیلی دلم به حالش میسوخت، روزی با پدرم در مورد پیرمرد صحبت میکردیم.پدرم گفت که ایشون خیلی بیرحمانه با حیوانات زبان بسته رفتار میکردند. بار بیش از حد سنگینی را بر پشت اسب نحیفش میگذاشت و اگر میدید اسب نمیتواند به کشیدن ادامه دهد اسب را …!!! با دیگر حیوانات هم رفتاری ظالمانه داشت…
  وقتی حرفهای پدرمو شنیدم یاد بیت زیر افتادم:
  هر چه کنی به خود کنی—- گر همه نیک و بد کنی
  مراقب کردارمان باشیم تا خدایی نکرده به خودمان ظلم نکنیم…

 67. علی می‌گه:

  این گونه افراد با آبروی ملی مردم کشور ایران بازی می کنند که باعث میشن چهره مردم ایران در دنیا به چهرای حیوانی تبدیل شود ،بنابراین باید با این گونه افراد ،جریمه و مجازاتی فراتر از مجازات نقدی برخورد شود.

 68. ATA می‌گه:

  لعنت خدا بر این انسانهای دیو صفت. آرزو می کنم همین بلا رو بلکه ۱۰۰ مرتبه بیشتر سر خودش بیارند. آمین.

 69. ناشناس می‌گه:

  این فیلمی که گذاشتید کامله یا قسمت هاییش رو حذف کردید؟ آخه عکس اول که توله خرس رو تو بغل مادرش نشون میده تو فیلم نیست. یعنی فیلم ادامه داشته؟ آخرش بچه خرسی که زنده بود چجوری میمیره؟ ولش میکنند تا بمیره یا یه جور دیگه میکشنش؟ ممنون میشم جواب بدید.

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   هیچ بخشی از این فیلم حذف نشده. فقط به دلیل اینکه فیلمبردار بخشی از فیل را افقی و بخشی را عمودی فیلمبرداری کرده بود، بخش چرخیده اصلاح شده است.
   عکس اول گزارش مربوط به اواخر فیلم است که توله خرس سر بر سینه مادر فشار می دهد و شکارچی با پرتاب جسد مادر مانع این کار می شود. نحوه دقیق مرگ توله ها غیر قابل استناد است ولی از دست رفتن آنها مسجل است.

 70. محمدرضا می‌گه:

  شرمنده ام که انسانم.
  خواهش میکنم یک لحظه فکر کنید که مادرتان را جلوی چشمتان کشته اند و روی زمین افتاده است و شما در کنار بدن بی جان وی شیون میکنید. بعد قاتل با شما عکس یادگاری بگیرد.
  به نظر من باید چنین کسانی فقط اعدام شوند. فقط اعدام. فقط اعدام

 71. h.kh می‌گه:

  khob ast ke hameye a’za’e “word society for the protection of animals” (WSPA)az in jenayat ba khabar shavand. be in anjoman gozaresh dahid

 72. ممنون از اظهار لطف شما خوانندگان گرامی اگر مایل به ثبت اعتراض خود هستید محبت کرده و لینک این تارنما را گشوده و رای به متن نامه دهید تا ۱۰ مهر فرصت هست .
  http://mehrdadaval.persianblog.ir/post/140/

 73. ماندانا می‌گه:

  اول از همه بگم که بعنوان دوستدار حیوانات و طرفدار محیط زیست زمانیکه این فیلمو دیدم تا چند روز حالم بد بود .
  به نظر من جریمه نقدی واسه این افراد کافی نیست و باید تا سالها و حتی برای همیشه زندان بکشند .
  اما به دوستانی که مجازات اعدام و زجرکش شدن و … نوشتند منفی دادم !
  میدونید چرا؟!
  چون متاسفانه خشونت در ذات ما ایرانیها نهادینه شده !
  از آمنه بهرامی (قربانی اسید پاشی ) یادم میاد که بزرگوارانه از قصاص چشم گذشت و در مقابل از اون زنی یادم میاد که چهارپایه رو از زیر پای بهنود شجاعی کشید کنار تا به خیال خودش انتقام پسرشو گرفته باشه .

  آمنه زن بود و اون مادر هم یک زن بود .
  اما تفاوت انسانیت این دو شخص بینهایت زیاد بود !

  چی به سر ما ایرانیها اومده که مجازات رو در حذف کردن و زجرکش نمودن می دونیم ؟!

 74. امیر می‌گه:

  به نظر من باید چند تاشونو اعدام کنن تا بفهمن که اینجا نمیشه از این غلطا کرد
  من نمیدونم این مسولین قوه قضاییه دارن چه میکنن انقدر ظلم و جنایت وهیچ حرکتی نمیزنن آخه یکی نیس بهشون بگن بوووووووووووووووق ا مگه اون حیوون با تو چیکار داره که اینجوریش میکنی

 75. آزاده می‌گه:

  دلم به درد اومد وقتی دیدم انقدر یک آدم راحت پا رو انسانیت و دلش میگذاره و از اینکه یک انسان چقدر میتونه وحشی باشه…باید این آدما رو اعدام کنند…

 76. نام می‌گه:

  الهی این بلا را {…….} امین یا رب العالمین

 77. […] دیگر نیست. کودک مهر مادری طلب می کند از مادری که … همه تصاویر + فیلم و توضیحات (+۱۸) همین الان در شبکه یک برنامه ای برای بررسی موضوع خرس […]

 78. حمیده می‌گه:

  لطفاً این جنایتکاراها را به همین صورت که این بچه خرس ها را کشتن بکشید، تا دیگه اسم انسان را لکه دار نکنند .

 79. ستاره می‌گه:

  من مادر یک دختر۲ساله هستم ،بادیدن این صحنه های فجیع من وشوهرم گریه کردیم واقعا زبانمان بند آمده بود. چطور انسان، اشرف مخلوقات میتواند حتی ازوحشی ترین حیوانات پست ترشود. حیواناتی که هر کاری میکنند غریزی است ولی در مورد انسانی که عقل و وجدان دارد چه میتوان گفت.
  صحنه دلخراش دو بچه خرس که شکمشان را دریده بودند و آنها ضجه کنان به مادرشان پناه میبردند بدترین تصویری بود که در ذهنمان حک شد. افسوس!!!
  لطفا مسوولین این بیرحمان را به اشد مجازات محکوم کرده و ازجامعه دور نگه دارند.

 80. فهیمه می‌گه:

  ماانسانها زمانی که شکم هایمان را از حرام پر میکنیم قلبهایمان هم چون سنگ سخت خواهند شد وگاهی به جایی میرسیم که از دیدگاه قرآن کریم اسفل السافلین میشویم. من که توان دیدن قساوت این ملعونین رانداشتم وتنها بادیدن تصاویر آنها قلبم شکست واشکانم بی اختیارجاری شدواز عمق جانم لعنت ونفرین نثارشان کردم وباخود گفتم آین پست فطرتان چگونه در روز محشر در مقابل پروردگارشان میایستند ودر آن روز که هیچ کس پناهی جز خدا ندارد از او طلب پناه میکنند در حالی که به این مخلوقات او نه تنها پناه ندادند بلکه پناهشان که مادرشان بودرا هم با سنگدلی تمام از آنهاگرفتند وبه شکنجه آن دو حیوان کوچک بدون مادر دست زدند وای به حال انسانهایی چون این دیوصفتان که خسره الدنیا والآخره هستند خدایا مارا یک لحظه به خودمان وامگذار آمین

 81. ماندانا می‌گه:

  دوستان عزیز اگه به بعضی نظرات منفی دادم , هدف من هرگز لج و لجبازی نبود .

  خدا خودش میدونه اون صحنه ای که اون بچه خرس از درد و ترس و بی کسی سرشو روی سینه مادرش میذاره و ناله میکنه اصلا” ا ز ذهنم دور نمیشه و مرتب آزارم میده .

  اما با اینحال بازم فکر میکنم که مجازات اینگونه تنها به افزایش خشونت دامن میزنه و هیچ فایده ای نداره .
  چند هفته پیش که [قاتلی] رو در شهر کرج در ملاعام اعدام کردند چندین هزار ایرانی صبح زود پیش از طلوع آفتاب به دیدن آن مراسم رفتند!!!
  و حتی در هنگام نگاه کردن رقص مرگ , تخمه می شکستند!!!

  […]

  این فقر فرهنگی (شکنجه دادن و کشتن حیوانات معصوم ) باید ریشه ای درمان بشه نه اینکه دست به حذف و کشتن بزنیم .

  یک پرسش
  چند ماه پیش تصویری از پوست کندن یک گربه زنده رو نشون دادید در یکی از ایالتهای آمریکا .
  پتیشنی درست شده بود در مورد اعتراض و دستگیری آن چند نفر .
  که من خودم با چندین ایمیل امضاش کردم .
  بعدا” در وبتون خوندم که دستگیرشون کردند .
  دادگاه کشورشون چه حکمی براشون صادر کرد ؟

  • ماندانای گلم
   ما هم با اعدام مخالفیم
   ولی خدایی خودت بگو این حیوانات جون نداشتن که متهم انقدر ساده آزاد میشه ولی کسی که هنوز جرمی مرتکب نشده مدت ها تو بازداشت میمونه.دوست گلم یه سری مسائل رو نمیشه اینجا باز کرد،چون نمیخوام سایت محبوبم انگ سیاسی بودن یا سیاه نمایی داشته باشه.ولی شما که خودت مسائل رو میبینی مقایسه کن.
   به شخصه اگر من اونجا تو اون قضیه بودم شخصاً اون دو نفر رو زنده زنده پوست میکندم.بعد با اعضای داخلیشون یه مولاژ آناتومی درست میکردم.خیلی خوشحال دستامو میشستم و کنار اجساد یه لیوان چای میخوردم و برمیگشتم سر زندگیم.به همین سادگی

 82. طاهر می‌گه:

  وقتی شعور و تربیت و انسانیت نباشد …..آنگاه ….. قساوت قلب و توحش معنای
  شجاعت پیدا میکند.برای جنین انسانیتی باید گریست.

 83. پترس2! می‌گه:

  با سلام و عرض تسلیت به جامعه حیوانات وحشی
  به نظر من هم این اقایونی که این خرس ها رو کشتن رفتار ناهنجاری داشتن هم تمامی افرادی که دارن این افراد خاطی رو متعصبانه محاکمه می کنند! هر دو گروه دارای وجه مشترک تعصب کور و رفتار سطحی هستند و به شدت جو محیطی هیجان زدشون می کنه. شکارچی اعلام کرده خرس ها درخت های مزرعه ایشون رو از بین بردن(قابل توجه برخی مسئولین کشور که هنوز نتونستند چند شغلی بعضی افراد رو تو جامعه ریشه کن کنند این اقا هم شکارچیه هم کشاورزه هم معلمه!!) و ایشون برای رفع بلا یه همچین کاری کرده حال شما هم برای رفع بلا می خواهین محکومش کنین اونم چه جوری یه عده می گن اعدامش کنید یه عده می گن ان جی او راه بندازیم و بزنیم تو نخه حفاظت از محیط زیست و بریم نسل شکارچی ها رو منقرض کنیم! یه عده می گن پاشین جمع شیم یه جا قوشون کشی کنیم و از و از این جور حرفها!!! در حالی که یه مدت پیش خود نیروی انتظامی یکی از این خرس ها رو که اسباب درد سر شده بود،به خاطر نبود تیر بی هوشی به دیار باقی حواله کرد. قبل اونم یه خرس دیگه رو هم تو دانشگاه تبریز افقی کردن.خب چرا این اتفاق ها افتاد شما ها این طوری هیجان زده نشدین! هر روز تو ممالک مختلف دارن به جای گاو و گوسفند و خرس؛ ادم سلاخی می کنند این همه قتل تو کشور می شه ولی چون ما ویدئوی این صحنه ها رو نمی بینیم به راحتی از کنارشون می گذریم.حالا این خرس شده بحث داغه مملکت و تیتر روزنامه ها حالا برنامه تلوزیونی هم براش گذاشتند فقط موند یه مجلس ختم و یکم و سوم و هفتم و چهلمش .به نظر من هیچ فرقی بین خیلی از ما ها و این اقای شکارچی نیست و اگر ما هم تو یه همچین شرایطی قرار می گرفتیم بدتر از اینم می کردیم چون سطحی فکر می کنیم تعصب کور داریم و اموزشی هم برای تصمیم گیری در زمان قرار گرفتن تو حالت های مشکل به ما یاد نمی دن.البته یاد می دن ولی کی یاد می ده و چی یاد می ده مسئله ست.همین اقای شکارچی معلم پرورشی آموزش و پرورشه.بزن اون کف قشنگه رو!!!!
  حرف اخر واسه اونایی که با تمام وجود هیجان زده شدن و به جای ریشه یابی مشکل؛ پا پی این یارو شکارچیه هستن تا کار اونو مجدد با خودش تکرار کنن باید بگم دوستان شما که این همه تلاشگرین بهتره انرژی تونو جای دیگه صرف کنین مثلا برین خسارت های جنگ رو از عراق طلب کنین که زجر های مردم اون وقت ها خیلی بیشتر از این توله خرسه بود. یه پولی هم به ما می رسه تا از بی پولی اکوسیستم خونه ی ما هم به هم نمی یزه همم می ریم یه ایفون ۵ می خریم وتو برج میلادم با هم یه بستنی طلایی ۲۵۰۰۰۰ تومنی می زنیم و یه کمی هم می دیم این ۳۰۰۰ میلیاردو پاک میکنن یا برین کرکس های افریقا رو تا پایان قحطی جلد کنین نگه دارین تا این بچه ادم ها رو خوراک نکنن.یا اگه پایه باشین پول تو جیبی هامونو بذاریم رو هم بریم […]!!! کار واسه انجام زیاده این فرد خاطی بین ما و فرهنگ ما پرورش یافته پس اگر مشکلی هست این مشکل همه ماست و نباید با زیرکی در مقابل شخص جبهه بگیریم و از زیر مسئولیت هامون فرار کنیم.

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   ممنون از مطلب زیبای شما،
   بخش بزرگی از این متن، دقیقا دیدگاه ماست و همواره تلاش کرده ایم بر اساس منطق حرکت کنیم. بر خلاف گروه هایی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می کنند، دیده بان همواره به برخورد منطقی و با برنامه تاکید دارد.
   در همین رابطه به زودی شاهد اجرای برنامه های دیده بان خواهید بود.
   بخش خسارت های جنگ و امثالهم، به عنوان نیازمندی های مربوط به بشر متولی خاص خود را داراست و بی شک در حیطه تخصص و فعالیت ما نیست. دقت بفرمایید که کمک به هم نوع مساله ای خصوصی محسوب می شود که تمام فعالان دیده بان، انجام آن را وظیفه دانسته ولی از بیان آن معذورند.
   بخش مهمی از نظر شما را با تاکید بسیار تکرار می کنیم که اگر خرسی کشته شده، به خاطر اشتباه ما و همفکران ماست در گذشته. اگر دوستداران حیوانات فعالیت به اندازه داشتند، امروز شرایط متفاوت بود.
   در آخر دقت بفرمایید که دیده بان به عنوان منتشر کننده خبر، درخواست آموزش این شخص را داشته است نه کشتنش را!

  • یعنی اگه یه روز یه بچه بیاد تو باغمون ما میتونیم همین کار رو تکرار کنیم؟بعد اگر پدرش اومد دنبالش ما میتونیم جلوی چشم بچه اش پاره پاره اش کنیم؟
   چقدر منطق بینایی دارید شما!!!

   آقای محترم
   انسان ها یه زبون دومتری دارن و انقدر مدعی برای گرفتن حق و حقوقشون دارن که لازم نیست ما وقتمون رو برای این موجود دوپای خودخواه هدر بدیم.
   شما هم بهتره مسائل رو با هم قاطی نکنین.موضوع مرگ انسان ها و جنگ هیچ ربطی به موضوع کشتار حیوانات در زمان آتش بس!!! نداره.شما بهتره دنبال آخرتت تو همون ارگان خودت باشی

 84. حسین می‌گه:

  […] نظام اسلامی […] باید مجازات سنگینی به این دو حیوان وحشی بدهد امیدوارم که اینها هم مثل این خرسها پاره پاره بشه

  • دیده بان حقوق حیوانات می‌گه:

   بهتر نیست از واژه حیوان به عنوان ناسزا استفاده نکنیم؟!

   • جوابگوی دیدبان عزیزم …. دقیقاً میدونی عاشقتم یعنی چی؟یعنی انقدر دوستت دارم که نمیتونم به خاطر چنین دیدگاهی دستات رو نبوسم….بهتر نیست از این جمله یه مقاله بنویسی:
    بهتر نیست از واژه حیوان به عنوان ناسزا استفاده نکنیم؟!

 85. باید این شکارچیای جنایتکارو مثل سگ سلاخیشون کرد می‌گه:

  سلام به همگی دوستان
  ما هم از دیدن این صحنه های دلخراش که توسط این شکارچیا که لقب حیوونم براشون زیاده و از لجن هم کثیفترن واقعا حالمون بد شد اینا زورو قدرت رو تو این چیزا میبینن؟حمله به این حیوونای زبون بسته که تا کسی بهشون کار نداشته باشه به کسی کاری ندارن با اسلحه و اون همه فشنگ و چاقو این هر بچه ریقو دماغوییم بلده کاری نداره که دست یه بچه تفنگ بده با چاقو ببین همین کارارو بلده انجام بده از اینا هم بهتر پس مردی و شجاعت به این چیزا نیست احمقا اگه من اونجا بودم اینارو همینجوری سلاخیشون میکردم امیدوارم که هر چه زودتر اعدام بشن که اعدامم واسشون کمه
  از خدا میخوایم که آه همین حیوونا دامنگیرشون بشه و همین بلا سر خودشون بیاد
  میبخشید اگه تند حرف زدم

 86. باید این شکارچیای جنایتکارو مثل سگ سلاخیشون کرد می‌گه:

  بهنام و بهزاد از دماوند
  سلام به همگی دوستان
  ما هم از دیدن این صحنه های دلخراش که توسط این شکارچیا که لقب حیوونم براشون زیاده و از لجن هم کثیفترن واقعا حالمون بد شد اینا زورو قدرت رو تو این چیزا میبینن؟حمله به این حیوونای زبون بسته که تا کسی بهشون کار نداشته باشه به کسی کاری ندارن با اسلحه و اون همه فشنگ و چاقو این هر بچه ریقو دماغوییم بلده کاری نداره که دست یه بچه تفنگ بده با چاقو ببین همین کارارو بلده انجام بده از اینا هم بهتر پس مردی و شجاعت به این چیزا نیست احمقا اگه من اونجا بودم اینارو همینجوری سلاخیشون میکردم امیدوارم که هر چه زودتر اعدام بشن که اعدامم واسشون کمه
  از خدا میخوایم که آه همین حیوونا دامنگیرشون بشه و همین بلا سر خودشون بیاد
  میبخشید اگه تند حرف زدم

  • شب می‌گه:

   مثل سگ سلاخییشون کرد؟!!!
   تبلیغ برای سلاخی سگ است؟!!!
   با سلام و درود به دوستان گرامی بهنام و بهزاد
   آیا زمان آن نرسیده در به کارگیری برخی واژه ها و زبانزد ها بازنگری کنیم؟
   واژه ها و زبانزدهایی مانند: وحشیانه، ددمنش، خوی حیوانی، حیوان صفت،
   دشنام و ناسزاهایی مانند: وحشی، حیوان، پدرسگ، توله سگ، میمون، خر، گاو، یابو و…
   و صفت هایی که به حیوانات نسبت میدهند اما بیشتر شایسته مقام بیشتر انسانهاست!!!
   مانند: گربه بی چشم و رو و بی عاطفه، روباه مکار و حیله گر، گرگ درنده و خونخوار، جغد شوم و بد شگون، کفتار کریه و بدگل، گوسفند ابله و ترسو، الاغ نفهم، میمون زشت، موش دزد و موذی، کلاغ دزد و خبرچین، سگ و خوک نجس و…

 87. صمد می‌گه:

  از ماست که بر ماست؛کار این نامردها خیلی تاسف آور است و تاسف آورتر از آن حرف کسانی است که میگویند به اعتقاد مردم منطقه، کشتن توله خرس ها و خروج مواد خاص از بدن آنها منجر به رفع برخی بلایا می شود! ( رجوع کنید به http://arw.ir/?p=10349) روی سخنم […] که این جنایت را تئوریزه میکنی :نشان دادی برای […] نماینده ی خوبی بودی؛ […]
  اللهم عجل لولیک الفرج

 88. احمديان می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  اولاً این جنایت تو سراب نبوده و در محلی به نام ونک از توابع سمیرم استان اصفهان اتفاق افتاده که دقیقاً با استان چهارمحال و بختیاری هم مرز هستش .
  ثانیاً هرچه این افرادو مجازات کنند بازم کمه .
  در آخر اگر یکی با اولاد همین شخص این کارو می کرد فکر می کنید چه حالی داشت الان؟

 89. Mehri می‌گه:

  باید این افراد رو زنده زنده سلاخیشون کرد خدا جای حق نشسته . . . . من تحمل دیدن عکس ها رو نداشتم کلی گریه کردم چه برسه به فیلمش من از خودم بدم امد که چرا من انجا نبودم و جلوی این فاجعه رو بگیرم و نجاتشون بدم و یا چرا کسی انجا نبوده و به دادشون برسه پس خدا کجا بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 90. AMIRALI می‌گه:

  واقعا وحشت ناک بود ومن بادیدن آن بسیار ناراحت شدم و به نظرم باید باهمچین آدمایی را باخودشان همین کار را کرد .

 91. مهدی می‌گه:

  سلام به همه،[…] جون و شخصیت و کرامت انسانی ارزش نداره دیگه حیوانات که جای خود دارن!!
  علی آقا راس می گفت که ایرانیا تنها حیوونایی هستن که فکر میکنن انسانن!!

 92. نوید می‌گه:

  جالبش اینه که میگفتن یکی از اون افراد معلم مدرسه اس!!!

 93. مهدی می‌گه:

  […] همیشه فحش نیست . گاهی یک مفهوم و صفت است برای شناساندن شخصیت انسانی که از مهر مادری و … بویی نبرده .

 94. MK می‌گه:

  حیوان یعنی انسان و انسان یعنی حیوان

 95. امير می‌گه:

  انشاا… سر خودشون همچی بلایی بیاد

 96. فیروزه می‌گه:

  چند روز پیش داشتم توی یک سایت فیلمی از حمله خرس به یک انسان را نگاه میکردم کاملا تاراحت کننده بود اونجا از خودم میپرسیدم چرا؟؟اما امروز اینجا با دیدن این صحنه ها نابود شدم..خشک شدم..آب شدم..دلم شکست..من کیم من انسانم من مادرم من ایرانیم..من از تبار آریام؟؟؟من امروز فهمیدم که هیچی نیستم..از امروز تنها انسان بودنم آرزوست همینو بس

 97. لیلا می‌گه:

  من تازه دیشب این عکسا رو دیدم.به نظر من ما هممون باید پیگیری کنیم تا مطمئن بشیم که این افراد که لکه ی ننگی هستن بر دامن ایران و ایرانی به اشد مجازات برسن تا درس عبرتی بشه برای بقیه ی کسانی که مثل اینا هستن.این کسی که این کارو کرده بدون شک بیماره.بیماریشم خیلی حاده.و وجودش برای جامعه خطرناکه.از همه ی شما دوست داران حیات وحش هم که دارین این مطلبو می خونین خواهش می کنم این خبر و کلا این قبیل خبر ها رو تا جایی که می تونین منتشر کنین .چون هنوز خیلی ها هستن که از این چیزا خبر ندارن.بذارین همه بفهمن بلکه یه اقدامی صورت بگیره.چون ما هممون در مقابل این خبر مسئولیم و باید تا جایی که می تونیم تلاش کنیم تا دیگه شاهد این جور خبرها نباشیم.

 98. vahid می‌گه:

  قابل درک نیست،
  از زمانی که این اتفاق افتاد نمی تونم از ذهنم بیرونش کنم

 99. vahid می‌گه:

  مگه چند تا خرس تو حیات وحش ایران هست!!!

 100. شیما می‌گه:

  وای خدایا من نابود شدم.اینها انسانند؟ من هیچ نفرینی نمیکنم فقط میسپرمشون دست خدا که بدون شک بهترین مجازاتو در نظر میگیره.خدایا نجاتمون بده از این دنیای کثیف

 101. aline می‌گه:

  عکس این دو اشغال و بذارین تا من انتقامم رو برم بگیرم از کثافت ها که چند ماهی که دیدم تو ذهنم چنان حک شده که هر جا خرس میبینم حالم بد میشه از اینکه انسانم حالت تهوع میگیرم کاش من جای اونا میمردم تا به انسان بودنم خاطمه بدم

 102. مجتبی می‌گه:

  امیدوارم یه روزی همین توله خرس ها بیان زن و بچه همین شکارچیهارو بگیرن تیکه پاره کنن..

 103. زری می‌گه:

  ان شاءالله بدترین نوع مرگ همراه با بدترین نوع شکنجه و عذاب بی نهایت الهی بدترین عذاب جسمی و روحی در آخرت و دنیا نصیبشون بشه
  انقدر زجر بکشن که جیگرشون تیکه تیکه بشه
  به خواری و ذلالت بیفتن بی مروت های بی رحم – حیوونهای بی شعور

 104. […] خبر دردناک کشتار خرس های قهوه ای در یکی از شهرهای مرکزی […]

 105. […] خبر دردناک کشتار خرس های قهوه ای در یکی از شهرهای مرکزی […]

 106. براتعلی می‌گه:

  کسانیکه این کارهارو انجام میدن از این حیوانات پست ترند

 107. براتعلی می‌گه:

  سلام خدمت دوست عزیزم شب

  واقعا شما درست میگین کسانیکه این کارهارو انجام میدن پستند.

 108. […] شهریورماه سال ۱۳۹۰ و در پی انتشار فیلم و تصاویر کشتار شنیع سه خرس به دست شکارچیان ناجوانمرد در پایگاه خبری دیده بان حقوق […]

 109. حمیدرضاکلانتری 24ساله می‌گه:

  من در حالی که اشک خود را به زور کنترل می کنم وروی صفحه کلید کامپیوتر می ریزه این پیغام را می گذارم!!ما آدم ها زمین را به لجن کشوندیم!!به نظر من کسانی که چنین کارهایی را انجام می دهند روانی اند ومشکلات روانی دارند وقانون نباید به چنین کسانی دوباره مجوز دهد!!از انسان بودنم متنفر شدم!!ظلم بر حیوانات در تمام جهان است کافی است در اینترنت جستجو کنید همان طور که من در اینترنت این عکس ها رو دیدم !!!برای خودم متاسفم .برای تلوزیون متاسفم که حتی یه خبر کوچک در این باره در تلوزیون پخش نکرد!!مشکل اینه که تلوزیون در این زمینه ها فعالیتی نمی کند تلوزیون باید فرهنگ سازی کند دوست داشتن حیوانات را !!!!به خدا خیلی حرف برای گفتن دارم !!!!من از طرف خودم وتمامی دوست داران حیوانات از این خانواده خرس درخواست بخش دارم!!حمید رضا کلانتری ۲۴ ساله دانشجوی رشته تعمیر ونگهداری هواپیما

 110. بنده می‌گه:

  این اوج جنایتکاریه این آقا تصویرش هست مسولین دلسوز می تونند این فرد را شناسایی کرده و به اشد مجازاتی که برای انسانهای پست و رذل و سنگدل با این خوی وحشیگری است محکوم کنند.
  بدترین دعای انس به معنی انس برتو ای پست شرور…

 111. ماریان می‌گه:

  دیدبان حقوق حیوانات بالاخره این دوتا جنایتکار چی شدن؟

 112. مجتبی می‌گه:

  انشا الله مثل همین حیوان های بی زبان زجر بکشی

 113. پویا می‌گه:

  باید این جنایتکار به اشد مجازات برسد ان کسانیکه انقدر راحت این جنایات وحشیانه را چه روی انسان وچه روی این خرس بیچاره وان دو توله ی معصومی که هنوز به دنیا نیامده توسط این کثافت کشته میشوند باید یا به اعدام محکوم شده یا به حبس ابد وشلاق ما ملت متمدن ایران از قوه قضاییه میخواهیم از هیج عمل وترفندی که منجر به دستگیری و مجازات این جنایتکار وامثال او شود دریغ نکنند وخوب میدانم که عین خیال مسولان مرتبطه هم نخواهد بود همانگونه که قبلا هم نبود

 114. محمد می‌گه:

  خدایا لعنتشون کن

 115. کاروان اروانسیان می‌گه:

  واقعا متاسفم برای چنین افرادی که هیچ احساس و قلبی ندارند که اینگونه وحشیانه و ظالمانه این حیوانات بی گناه رو شکار ، زخمی یا… پس عذاب وجدان چی- (الکیه ، دروغه) این رفتار واقعا” انسانی نیـــــــــــــــــــست :( :( :(

  یک بیت شعر ارمنی { به شکار آهو رفتم به صید چشمان او قافل از آنکه قلب خویش را تکه تکه کردم}

 116. حامد می‌گه:

  همه جا نوشتن به اینها باید آموزش داد، واسه اینکه نباید شکار کرد و چرا و جای شکار چه میشه کرد و … قبول ولی من نمی فهمم این جنایت کاری چه توضیحی داره که با آموزش درست بشه؟
  جنایت قصاص داره و جریمه ، حبس باید بکشه تا یکم جامعه حیوانی و انسانی از شرش در امان باشند.

 117. منصور می‌گه:

  تعدی به حقوق حیوانات‌، از مصادیق ظلم است که اسلام پیروان خود را از آن نهی می‌کند و اسوه مؤمنان حضرت علی‌(ع)می‌فرمایند: اگر آسمان‌های هفت گانه و آن چه تحت آن است (تمام هستی‌) را به من دهند تا تعدی به یک مورچه کنم و به ظلم دانه‌ای را از او بستانم این کار را نمی‌کنم‌.(نهج البلاغه‌، خ ۲۲۴٫)
  پیامبر اکرم‌(ص)فرمودند:صورت حیوان را داغ نکنید و بر صورتش تازیانه نزنید. کسی حق ندارد حیوانی را بدون جهت و بدون منفعت بکشد، یا پاره پاره کند.
  و نیز فرمودند: زنی را خدا به خاطر این که گربه‌ای را حبس کرده بود تا مرد، گرفتار عذاب نمود.

 118. بهرام می‌گه:

  ماهاتما گاندی : میزان مدنیت و فرهنگ یک جامعه را از رفتار مردم آنجا با حیوانات می توان تشخیص داد
  ————————————–
  این هم فرهنگ و مدنیت ما هست

 119. محمدیاری می‌گه:

  در مورد شکارچی این صحنه ها، اول خواستم بنویسم وحشی و حیوان! ولی بعد، از بکاربردن این دو کلمه برای شکارچی های پست و رذل خجالت کشیدم! ارزش حیوان وحشی از این شکارچی های پست و ظالم بسیار بیشتر است، حیوان وحشی وقتی سیر هست به کسی حمله نمی کند ولی این موجودات پست و خبیث و ظالم وحشیانه ترین جنایات را مرتکب شده اند…به ذکر ایندو حدیث بسنده می کنم، باشد در آن دنیا با این شکارچی های انسان نما آنگونه رفتار شود که حق شان هست:
  پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) می فرمایند: ـ هر کس گنجشکى را بدون رعایت حق آن بکشد، خداى تعالى در روز قیامت از او بازخواست کند. امام موسى بن جعفر(صلى الله علیه وآله) فرمود:
  در دوزخ، زنى را دیدم که گربه اش از هر طرف او را گاز مى گیرد، علتش این بود که آن زن در دنیا این حیوان را بسته بود، بدون آن که غذایى به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانى را شکار کند.

 120. محمد می‌گه:

  مسئولین ما باید شرم کنند که نمی کنند

 121. اسمارت می‌گه:

  ننگ بر وجود از […] کنند…
  اینا شکارچی نیستند… اینا بزرگترین نماد […] هستند

 122. hossain می‌گه:

  حیواناتند اینها و بلکه پست تر از حیوانات چون حیوانات بر اثر غریزه میکشند و برای سیر شدن یا دفاع از قلمرو اما اینان جهت خوش گذرانی
  امیدوارم مرگ مشابهی هر چه زودتر نصیب عاملان و مشوقان شود

 123. […] بلوتوث های سیاه زیست محیطی – دیده بان حقوق حیوانات […]

 124. پویا می‌گه:

  یعنی لعنت به ……. جفتشون !!!
  اینا رو بدید دست من همینجوری مثل خرسها میکشمشون

  دادگاه واسه این جنایت ۱۸ ماه حبس داده !! واقعا متاسفم واسه خودم که تو این کشور زندگی میکنم !!

 125. […] بلوتوث های سیاه زیست محیطی – دیده بان حقوق حیوانات […]

 126. […] بلوتوث های سیاه زیست محیطی – دیده بان حقوق حیوانات […]

 127. ؟؟؟ می‌گه:

  واقعا تاسف باره حالا اصلا فرض کنیم این خرسا نزدیک شهر بودن امنیت نبود فرض که باید از شهر بیرون می شدن و می مردن این ی شرفا اگر این فرضا رو هم بکنیم باید یه تیر خلاص به این بدبختا بزنن نه این که از گوش بلندشون کنن و فیلم بگیرن

 128. […] جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های …جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های سیاه زیست محیطی، خطری جدی و بی سابقه برای حیات وحش … […]

 129. […] جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های …خبر مرتبط : قتل خرس قهوه ای در سراب توسط شکارچیان/ تصویری دوباره خرس خشمگین به جای … […]

 130. […] جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های …جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های سیاه زیست محیطی، خطری جدی و بی سابقه برای حیات وحش … […]

 131. رضا می‌گه:

  اگر کشتن خرس جنایت هست چرا کشتار سگها جنایت نباشد شاید چون […] دستور کشتار سگها رو داده بود جنایت نبود
  هرچیز ک بد و جنایت هست رو لطفا بگید تا کاربران ب شما هم اعتماد کنن

 132. رها می‌گه:

  یکی نیست این نامردا رو اعدام کنه ؟

 133. مهدی می‌گه:

  واقعا که این دو نفر رذالت رو از حد گذروندن. ویدیو این اقدام کثیف رو اکثر مردم دیدن. و همه از سازمان محترم محیط زیست کشور خواستاریم تا از هر طریق ممکن و در اسرع وقت نسبت به دستگیری و اجرای اشد مجازات (اعدام) برای این دو نفر اقدام نموده و نتیجه را به مردم اعلام نمایند.

 134. جمشید می‌گه:

  خواستار دستگیری و اجرای اشد مجازات برای این دو نفر از سازمان محترم محیط زیست کشور

 135. عهدیه می‌گه:

  ین اجنه ها که حیوانات رو آزار میدن الهی اگه […]

 136. مالکی می‌گه:

  این جنایت و وحشی گری دقیقا مثل جنایت های گروهای تروریستی داعش وامسال آنها است . جریمه نقدی فایده ندارد . این جور افراد باید بارها و بارها دار زده شوند و مزه زجر دادن موجودات را بفهمن .

 137. […] جنایت در حق حیوانات/ بلوتوث های سیاه زیست محیطی، خطری &#8… […]

 138. پوریا می‌گه:

  خدایا خدایا خدایا تورو به حق جده پیامبرت تو رو به روح رسول الله تو به خاک پاک شهیدهای این کشور عزیز چنان سرنوشتی براشون رقم بزن که هزار بار هزار بار تقاضای مرگ کنن و جرعت خودکش رو هم نداشته باشن. اخه […] حیوان زبان بسته که با فهمیدن بوی انسان خودش فرار میکنه چرا اخه چرا اینجور نا جوان مردانه کشتیشون از سر شوخی و سر گرمی خدا با خاک سیاه بشونتون

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN