Subscribe: RSS Twitter

لحظه کشتن یک انسان توسط فیل/ تصویر

دیده بان حقوق حیوانات: در هرج و مرج ۵ ساعته ایجاد شده توسط یک فیل در منطقه پر جمعیت یک شهر آسیایی،دست کم ۵ نفر زخمی شده و یک نفر کشته شد. در صحنه...
© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN