Subscribe: RSS Twitter

فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز
فروش دام به مناسبت عید قربان در تبریز

____________________

در زمینه قربانی:

۱- برای کمک به حیوانات نذر کنید!/ استفتائات شرعی از اینجا

۲- برخورد نامناسب با قربانی از اینجا

۳- کشتار دام در معابر ممنوع است از اینجا

۴- پرهیز از ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد از اینجا

۵- ذبح حیوانات از دیدگاه روانشناسی کودک از اینجا

۶- تب کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی است/ انتقال از دام به انسان از اینجا

۷- چرا نباید در خانه، کوچه و محله دام زنده را کشتار کنیم/ از زبان یک دامپزشک از اینجا

۸- فرزندت را به «سلاخی» نگمار!/ حرفه قصابی از نظر تربیتی اثر سوء دارد از اینجا

۹- شیعه نیوز، نظر آیت الله مکارم درباره قربانی کردن در اماکن عمومی از اینجا

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN