Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: مطالبی که می خوانید، نوشته محمد علی اینانلو، شکارچی پیر و تئوریسین کشتار حیوانات است که در سایت موسسه طبیعت منتشر شده. طبق معمول خود بزرگ بینی های اغراق آمیز و پوشالی این شخص در عبارات این متن به چم می خورد. این بار گویا خصلت وحشیانه شکارگری نیز نمایان شده و عباراتی استفاده شده که شان نویسنده را بیش از پیش نمایش می دهد.

«ما داریم اخته می‌شویم!
در میان حملاتی که در چند روز اخیر به من شد، آقای اصغر فاضل معاون محیط طبیعی قبلی سازمان نیز اظهار لحیه‌ای فرموده بودند که نقل به مضمون «چرا به ما شکارچیان تواب اعتماد نمی‌کنی» من معمولاً قاطی جنگ‌های اینترنتی نمی‌شوم چون بلد نیستم و “فرهنگ آن را نیز ندارم”  اما  جواب آقای فاضل را می‌دهم:
آقای فاضل عزیز اگر حافظه‌تان یاری کند، آن روز به شما گفتم که در محیط زیست نمی‌توان احساساتی اندیشید و سانتی مانتال عمل کرد، به همین دلیل شما به درد این کار نمی‌خورید، فرمودید پس به درد چه کاری می‌خورم؟ گفتم و هنوز می‌گویم که شما با این احساسات لطیف باید مدیر مدرسه دخترانه بشوید. محیط زیستی که محیط بانش ماهی یک بار هم پوتین از پا در نمی‌آورد به درد شما نمی‌خورد.
آقای فاضل اولا شما در حدی نیستید که من اعتماد شما را درخواست کنم ثانیاً طبیعت علی رغم همه زیبائی‌ها بسیار خشن و خطرناک است و مدیریتش مردانگی می‌خواهد، آدم‌های اخته‌ای مثل من نمی‌توانند طبیعت را حفظ کنند. متاسفانه ما داریم با مختصر مقرری‌ ماهانه اخته می‌‌شویم و موجود اخته هرگز نمی‌تواند در روند طبیعت موثر باشد چه منفی چه مثبت.
محمدعلی اینانلو»

______________________________

خودبزرگ بینی شکارچی پیر با بیان نمایشی اقدامات خیر احتمالی/ استفاده از کارهای خیر به عنوان چماق!

دلبری یک کارشناس از مرد سبیل کلفت و خشن!

شکارچی پیر از «شرف ایرانیان» چه می داند؟/ تیغ و زنگی

از «اینانلو»یی که می‌شناختیم تا «اینانلو»یی که نمی‌شناسیم!

سرزمین‌مان را دوست داریم؛ پاسخی به محمد علی اینانلو

می توانم ۱۰۰ یوز به مسوولان نشان بدهم!/ ادامه ادعاهای طنزگونه در رسانه های رسمی

دفاع از شکار در غیاب مخالفان شکار در مقر سازمان حفاظت محیط زیست!/ برای حفاظت حیوانات باید آنها را به خاک و خون کشید

 آقای اینانلو، شفاف پاسخ دهید: شکارچی هستید یا طرفدار طبیعت؟!

اینانلوی عزیز، این طبیعت گردی نیست!/ وبلاگ میهمان

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN