Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: آزار حیوانات در نمایش های سیرک ها و تربیت آزارنده آنها برای نمایش از نظر علمای اسلام حرمت شرعی دارد و استفتای انجام شده از آیات عظام در این زمینه پاسخ موافق آنان را در پی داشت.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات، با استناد به حقایق پنهان سیرک، صحت رفتار سیرک گردانان مورد سووال قرار گرفت. همچنین حکم تربیت آزارنده حیوانات در شرایط آزارنده و منکر بودن چنین رفتاری سووال شد که پاسخ های دریافتی را مشاهده می فرمایید.

متن سووال ارسالی: ضمن تقدیم احترام، تقاضا دارم نظر روشنگر جناب عالی را در رابطه با آزار حیوانات بدانم.

چنانکه مستحضرید، غیر از افرادی که به صورت انفرادی اقسام حیوانات و جانداران را مورد آزار قرار میدهند، گروه هایی نیزتحت عنوان “سیرک” حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را از طبیعتشان دور می سازند و البته با نمایش دادن عمومی سبب ساز گسترش و تبلیغ این اعمال نیز می شوند.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیرک‌های حیوانات ممنوع شده و سیرک‌ها صرفا به نمایش آکروبات انسانها مشغول هستند چرا که گونه های جانوری مورد استفاده در سیرکها غالباً از انواع در خطر انقراض و تحت حمایت سازمانهای تخصصی ملی و بین المللی می باشند و تعدادشان در طبیعت روز به روز کاسته می شود. مبنای آموزش این حیوانات نادر برای انجام حرکات غیر طبیعی در سیرک، تنبیه و تحریکات دردآور است. حیوانات غالباً برای دریافت غذای مورد نیازشان مجبور به انجام حرکات مخالف با طبیعتشان می شوند تا جایی که گاهاً بر اثر نوع تغذیه و تحریکات شدید عصبی جان میدهند.

مضافاً بیم آن می رود که رفتار نامناسب با حیوانات در نمایشها، سبب ساز آموزشهای غیر اخلاقی شده و به شیوع این اعمال و صید، نگهداری و آزار حیوانات (مخصوصاً گونه های حمایت شده) منجر شود.

آیا معظم له این امور را مصداق منکر میدانند و مخالفت با آن را نهی از منکر؟

 Animal-Rights-Watch-ARW-7315

و پاسخ به این سووال:

پاسخ آیت الله العظمی تسخیریاگر کارهای فوق موجب اذیت و آزار غیر متعارف باشد باید بگوئیم این کارها منهی عنه است.

Animal-Rights-Watch-ARW-7297

پاسخ مرحوم آیت الله العظمی منتظری:آزار حیوانات به هر عنوان باشد شرعا و عقلا قبیح و نکوهیده است و اگر به حد اتلاف آنها برسد شبهه حرمت دارد.

Animal-Rights-Watch-ARW-7298

پاسخ آیت الله العظمی سبحانی: آزار حیوانات به قصد تفریح و امثال آن بنا بر احتیاط جایز نیست.

Animal-Rights-Watch-ARW-7299

پاسخ آیت الله العظمی روحانی: در کتاب فقه الصادق ج(۳۳) ص ۴۹۰ فصلی را عنوان کرده ایم تبعالروایات مرویه از ائمه اطهار سلام الله علیهم اولین مطلب نفقه حیوان مملوک بر صاحبش واجب است و حیوان اگر رها شود خودش نفقه را پیدا می کند در صورتیکه کافی نباشد بر مالکش واجب است حتی زنبور عسل که بمقتضای روایات باید مقداری از عسل در محل باقی بگذارند برای تغذیه آنها

در روایات نبوی روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در آتش جهنم دیدم یک گربه ای را حمله به او می کند و او را چنگ می زند گفتند این گربه در خانه او بوده طعام به او نداده گرسنه مانده است و رها هم نمی کرده است آن را تا از جای دیگر خوراک تهیه کند. باز فرموده است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای دابه [جنبنده، ستور] بر صاحبش حقوقی است هروقت از او پیاده شد ابتدا علف به او بدهد و آب به او نشان دهد تا بیاشامد و با تازیانه به صورت آن نزند و حدی فوق طاقت به آن تحمیل [نکند] و روایات خیلی زیاد است که مستفاد از آنها است که به هر عنوان (سیرک) یا غیر آن اذیت آنها و کشتنشان جایز نیست و کوتاهی در خوراک آنها از محرمات مسلم است و چنانچه مایل به بیشتر باشید به فقه الصادق رجوع کنید.

Animal-Rights-Watch-ARW-7300

پاسخ آیت الله العظمی مظاهری: بنا بر این که نوشته اید این کار جایز نیست.

Animal-Rights-Watch-ARW-7301

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی: از جزییات این مطلب اطلاع دقیقی نداریم ولی به یقین آزار حیوانات بدون دلیل شرعا کار خلافی است.

Animal-Rights-Watch-ARW-7302

پاسخ آیت الله العظمی شاهرودی: از آزار دادن حیوانات غیر موذی اجتناب نمایید.

Animal-Rights-Watch-ARW-7303

پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی: اذیت و آزار حیوانات حذرام است و از مصادیق منکر می باشد و باید جلوی اینگونه کارها از طریق نهی از منکر و یا از مجاری قانونی گرفته شود.

Animal-Rights-Watch-ARW-7304

پاسخ آیت الله العظمی دستغیب: در فرض سوال آزار حیوانات ناپسند است و در بعضی اوقات حرام است و نهی از فعل حرام واجب و نهی از فعل مکروه مستحب است.

Animal-Rights-Watch-ARW-7305

پاسخ آیت الله العظمی هادوی تهرانی: آزار حیواناتی که وجود آنها ضرری برای انسان ندارد جایز نیست و حتی در حیوانات موذی و مضر هرچند کشتن آنها جایز است حرمت آزار خالی از وجه نیست.

با این وصف آزار حیوانات برای انجام اموری که فایده ای بر آن مترتب نیست مانند آنچه در سیرک ها اتفاق می افتد جایز نمی باشد و از مصادیق منکر است.

Animal-Rights-Watch-ARW-7306

پاسخ آیت الله العظمی بیات زنجانی: هرگونه آزار و اذینت حیوانات حرام است و بسیاری از موارد اینگونه آزار و اذیت ها سبب آثار وضعی در زندگی دنیایی نیز می شود که باید مد نظر قرار گیرد.

Animal-Rights-Watch-ARW-7307

پاسخ آیت الله العظمی آصف محسنی: آزار حیوانات عقلا زشت است که جان دارد و جان شیرین خوش است. زاید بر آنچه سیره متدینین بر آن جاری شده بنا بر احتیاط واجب باید از آزار آنها صرف نظر شود و بنا بر احتیاط واجب نهی از منکر شود.

Animal-Rights-Watch-ARW-7308

متن سووال دوم ارسالی: ضمن تقدیم احترام، استدعا دارم نظر معظمٌ له را در رابطه با “تربیت حیوانات همراه با تنبیه، شکنجه و آزار” بدانم. تغییر اخلاق و رفتار حیوانات به منظور نمایش در سیرک، شکار، انجام مسابقه، نمایش، جنگ و استفاده‌های دیگر انجام میشود و این تغییر رفتار طبیعی اشتباها به عنوان “تربیت” نامگذاری شده. آیا چنین عملی را روا میدانید؟

Animal-Rights-Watch-ARW-7316

پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی: آزار و شکنجه حیوانات به بهانه های مختلف جایز نیست.

Animal-Rights-Watch-ARW-7309

پاسخ آیت الله العظمی غروی علیاری: به خاطر تربیت حیوانات آزار و شکنجه به [هر] نحوی از انحا حرام است و یا در صور دیگر از وجود آنها بخواهند استفاده کنند آنها را مورد آزار قرار دهند شرعا جایز نیست.

Animal-Rights-Watch-ARW-7310

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اذیت و آزار آنها برای این گونه امور اشکال دارد مگر اینکه هدف مهمی در کار باشد مانند جستجوی انسان هایی که زیر آوار مانده اند یا استفاده های جنگی و نظامی.

Animal-Rights-Watch-ARW-7312

پاسخ آیت الله العظمی نوری همدانی: شکنجه و آزار رساندن به حیوان جایز نیست.

Animal-Rights-Watch-ARW-7313

پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: در اسلام نسبت به حیوانات غیر موذی سفارش زیادی شده و شکنجه حیوان به بهانه تربیت سزاوار نمی باشد حتی حیوانی که موذی است، روا و سزاوار کشتن یا شکنجه نمی باشد.

Animal-Rights-Watch-ARW-7314

__________________

دو فتوای جدید در حرمت حیوان آزاری در سیرک ها/ تصویر

صفحه مخصوص اینفوگراف ها

حقایق پنهان سیرک/ اینفوگراف

برای کمک به حیوانات نذر کنید!/ استفتائات شرعی

حیوان دوستی در قبرستان؛ نذر برای حیوانات/ تصویری

در تجمع مدنی در برابر اداره کل محیط زیست خراسان عنوان شد: مخالفت اکید مشهدی ها با هرگونه سیرک حیوانات/ تصویری

سیرک حیوانات: آنچه شما می بینید و آنچه نمی بینید/ تصویری

فیلی که به جرم قتل سیرک بان به دار آویخته شد/ تصویری

استفاده از حیوانات وحشی در سیرک‎های هلند ممنوع شد

تعقیب و گریز زرافه فراری از یک سیرک/ تصویری

کارتون: خودت خوشت میاد؟/ ۱- سیرک

تصاویر آزار حیوانات سیرک در خبرگزاری های داخلی/ سیرک مسکو و نقض حقوق حیوانات

اعتراض نمادین طرفداران حقوق حیوانات با زدن ماسک در مقابل سیرک شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی

خلیل عقاب فیل هوا کرد!

علی ضیاء: خانم ببره به سختی وارد استودیو شد ببر بنگال در برنامه‌ زنده تلویزیونی!

هر محیط بان در برابر ۳۰۰ اسلحه شکاری/ پوستر

۲۹ حیوان در نهج البلاغه/ اینفوگراف

راسوها و سگ‌های آبی ایران/ اینفوگراف

اگزاتیک پت: آمار، خطرات و حقایق نگهداری حیوانات وحشی/ اینفوگراف

آیا می دانید گورخر چه رنگی است؟/ باورهای اشتباه در مورد حیوانات/ تصویری

همه پرنده‌های زمین از ۵۰ میلیون سال پیش تا امروز/ اینفوگراف

بدترین کشورهای جهان برای زندگی فیل، کرگدن و ببر!/ اینفوگراف

فیزیک و گربه ها: از گربه نورانی تا گربه نامرئی/ تصویری

زندگی یک گاو شیری/ اینفوگراف

کشتار فوک ها در کانادا به زبان آمار/ اینفوگراف

۱۶ Comments

 1. shirin می‌گه:

  پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حیوانات موذی که از نظر شهرداری ها به سگ و موش موذی گفته میشود خیلی جالب بود ای کاش همین علما که جایگاه قوی هم دارند یک درخواست برای شهرداری ها ارسال میکردند تا سگ ها و موش ها را نکشند و راه حل های انسانی پیدا کنند

 2. زهره می‌گه:

  آیت الله روحانی از قول حضرت رسول روایتی را نقل کرده که فرمودند در آتش جهنم دیده اند گربه ای بر صاحبش چنگ می انداخته به این دلیل که آن حیوان در خانه او بوده و از آنجا نمی رفته و صاحبخانه همیشه او را گرسنه نگاه می داشته است. وای بر ما که روایات به این محکمی و زیبایی در حمایت از حیوانات بویژه حیوانات شهری داریم و انقدر بی عاطفه ایم و نسبت به گرسنگی و تشنگی آنها حتی زمانی که وضع حمل کرده و صاحب توله می شوند هم بی تفاوتیم. ای کاش فقط غذا و آب به آنها نمی دادیم. آنها را زیر ماشین می گیریم. طعمه های مسموم را سر راهشان می گذاریم تا بمیرند. با تفنگ بادی آنها را نشانه می گیریم. ۹۰ در صد زباله ها را خود بر زمین می ریزیم و تجمع آنها را به گربه ها نسبت می دهیم. حق مان است که ۳۰ یا به قولی دیگر ۶۰ میلیون موش در تهران داشته باشیم. رشد و تکثیر موشها به دلیل زباله هایی است که خود همه جای شهر در وسط خیابان در حیاط و داخل ساختمانهای اداری در کف پیاده رو در پارکها و سینما و … می ریزیم. از میان گربه هایی که در حیاط خانه مان در طول زندگی ام داشته ام حداقل شاهد ۲۰ بار شکار موش توسط آنها بوده ام. به همین دلیل از ائمه روایت است که در خانه هایتان گربه داشته باشید. نگهداری از گربه ها در حیاط خانه هم ثواب و اجر معنوی دارد و سبب خیر و برکت در زندگی خواهد شد و هم خانه از وجود و تکثیر موش در امان خواهد ماند.

 3. امیر.س می‌گه:

  درود بر دیده بان حقوق حیوانات و آقای امیری شریفی؛
  کاری بسیار اثرگذار و زیبا انجام داده اید. این میتواند آغاز یک برخورد جدی با موضوع سیرک ها باشد.

 4. زهره می‌گه:

  در ایام تعطیلات چندین بار پیامکی در دعوت به سیرک داده شد. امروز هم پیامی در همین ارتباط با عنوان تخفیف ۵۰ در صد سیرک عقاب با موسیقی زنده ساوالان داده شد. تنها راه بسته شدن چنین مراکزی عدم استقبال مردم است که آن هم تنها از طریق اطلاع رسانی میسر است.باید بانیان احداث چنین اسارتگاههایی را به خود آورد و آنها را تشویق به جریان انداختن سرمایه هایشان در جهات کارهای انسانی نمود.

 5. اگه توی سیرک با حیوانات خب رفتار بشه چه اشکالی داره من عاشق نمایش حیوانات هستم من مطمعنم که خود ان حیوانات راضی هستند که هم تشویق شوند و هم حرکات جدید یاد بگیرند تو جنگل هر روزشان مثل هم است

  • تحريريه می‌گه:

   طبق اصول ساده و مشخص علمی هیچ حیوانی از اسارت و تنبیه و شکنجه راضی نیست.
   در مورد یادگیری حرکات جدید، هر آنچه لازم بوده و با مشخصات جسمی حیوانات سازگاری دارد را طبیعت برایشان فراهم کرده است. رفتارهای غیر طبیعی در سیرک موجب آسیب های جسمی شدید به حیوانات می شود.

  • حامد می‌گه:

   بهتر است قبل از نظر کمی مطالعه کنید. مگر ممکن است بدون آزار به یک شیر یاد داد که از حلقه آتش بپرد و بقیه ماجرا. خوب زندگی شما هم مثل روزهای دیگرتان است چطور است مدتی را در قفس بگذرانید؟؟!!

 6. ali reza می‌گه:

  به نظر من تمام سیرک ها باید بدون حیوان برگزار شوند….

 7. layD می‌گه:

  خواهشا فرم ثبت نام آنلاینتونو درست کنید!

 8. درباره حرمت جان انسان آیا کسی فتوایی نداده است؟
  آیا صادرکنندگان فتوی خود تا به حال نمایشات سیرک را دیده اند که سیرک حیوانات را حرام می دانند؟

  • تحریریه می‌گه:

   حرمت ستاندن جان انسان بر کسی پوشیده نیست. این مورد در دستورات اصلی دین ذکر شده است و در نتیجه نیازمند استفتا نیست.
   گزارش های موثق برای صدور حکم کفایت می کند.

 9. سیدعلی می‌گه:

  نظر حضرت آقا و امام خمینی(ره) را هم می گذاشتید،البته به نوع استفاء بستگی دارد که دفتر مراجع چه پاسخ بدهند،منتهی آزار ندادن حیوانات یک مبنا در اسلام هست و همه مراجع متفق النظر هستن به عقیده من، کتاب مفاتیح الحیات اثر مرجع عالیقدر آیت الله جوادی آملی قسمتی در خصوص حیوانات و شکار و .. دارد را مطالعه کنید.

 10. ساسان می‌گه:

  سالانه ۳۰۰۰ نفر انسان در کلان شهر تهران در اثر آلودگی هوا فوت می کنند ، ایکاش می شد آیات عظام فتواهایی نیز برای تولید یا واردات بنزین پاک و ناآلوده ، ارائه می دادند تا هم جان انسان ها محترم شمرده می شد و هم در ختان مرده شهر نفسی می کشیدند .

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN