Subscribe: RSS Twitter

زجر حیوانات با چه توجیهی؟

دیده بان حقوق حیوانات/ امیر گودرزی : «معلوم نبود از کی در چنین وضعیتی هستند.دم رت ها(Rat Wistar) را مفتولی نازک سوراخ و با این روش آویزانش کرده اند.طول...

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران موش آزمایشگاهی می فروشد!/ لزوم توجه دانشکده ها به علم روز

دیده بان حقوق حیوانات: در حالی که مراجع معتبر جهانی آزمایش روی حیوانات را حذف کرده اند، دانشگاه تهران بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی...
© ۴۵۳۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN